17. Yüzyıl Islahatları

DersinÖzü
Eylül 2, 2016
17. Yüzyıl Islahatları

OSMANLI DEVLETİ 17. YÜZYIL ISLAHATLARI

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Kişilere bağlı kalmıştır.
 • Sorunların köküne inilememiştir.
 • Saray, ulema ve asker karşı çıkmıştır.
 • Avrupa örnek alınmamıştır.
 • Fatih ve Kanuni Sultan Süleyman örnek alınmıştır. (Kanunu Kadim)
 • Baskı ve şiddet yoluyla benimsetilmek istenmiştir.

Tarhuncu Ahmet Paşa

 • 4. Mehmet’in sadrazamıdır.
 • İlk defa modern bütçe yapmıştır.
 • Devletin alacaklarını kişi ve kurumlardan tahsil etmiştir.
 • Çıkar çevreleri tarafından idam edilmiştir.

Genç Osman (2. Osman)

 • Osmanlı tarihinde ilk ıslahat yapan padişahtır.
 • Harem dışında ilk evlilik yapan padişahtır.
 • Yeniçeri Ocağını kaldırmayı düşündü.
 • Başkenti Anadolu’nun başka bir kentine taşımayı düşündü. (Yozgat, Konya, Karaman)
 • Şeyhülislamın yetkilerini kısıtladı.
 • Yedikule zindanlarında idam edildi.

Kuyucu Murat Paşa

 • 1. Ahmet’in sadrazamıdır.
 • Celali isyanlarını şiddetle bastırmıştır.

4. Murat

 • Saray kadınlarını devlet yönetiminden uzaklaştırdı.
 • Gece sokağa çıkma yasağı getirdi. (İlk defa)
 • İçki ve tütün içimini yasakladı.
 • Kahvehaneleri kapattı.
 • İlk defa Şeyhülislamı idam ettirdi.
 • Kendisine Koçi Bey ve Katip Çelebi risale sunmuştur.
 • Kendisine Bağdat Fatihi denilmiştir.
 • Avrupa’da 30 yıl savaşı yaşanır.

1. Ahmet

 • Ekber ve Erşed sistemini getirdi.
 • Kafesten çıkıp padişah olan ilk kişidir.
 • İlk defa içki yasağı getiren padişahtır.
 • Osmanlıda son veraset sisteminde değişiklik yapan padişahtır.

Köprülü Dönemi

 • Saraya şartlar öne sürerek sadrazam oldu.
 • Maliyeyi düzeltti.
 • Yeniçeriyi disiplin altına aldı.
 • Venedik’in Çanakkale’ye uyguladığı ablukayı kaldırdı.
 • Duraklama içinde yükselme yaşattılar.
 • Köprülü Fazıl Ahmet Paşa, Amazade Hüseyin ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’dır.

KPSS LISANS
19 Temmuz 2020

Üye OlŞifremi Unuttum