Ailede İnsan Kaynakları ve Zaman Yönetimi | DersinÖzü

Ailede İnsan Kaynakları ve Zaman Yönetimi

DersinÖzü
Mart 7, 2018

 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için aile ilk ve en önemli ortamdır. Bu yönetimine katılan aile bireyleri. hem kendi kaynaklanın geliştirme hem de ailenin gelişimine katkıda buluma olanağını elde etmiş olurlar.Başarılı bir birey, aile ve toplum yaşamında, zamanın doğru algılanılmasının ve bilinçli kullanılmasının payı büyüktür. Ev ve iş hayatındaki etkinliklerin düzenlenmesinde zamanı planlama ilkelerine uyulması önemlidir.

İşte Başarı İçin Biraz Stres Şart!

STRESSİZ yaşamın, aşırı stresli yaşam kadar tehlikeli olduğu açıklandı. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ragıp Özyürek. “İş hayatı stresli geçen kişi işinde başarılı olur. Çünkü stres, çalışmanın daha iyi olmasını tetikleyen unsurdur. Sıfır stres, kişinin motivasyonunu yok eder ve iş hayatında sorumsuz olmasına yo!açar. Fakat kişiler, işyerinde yaşadığı kaygıdan olumsuz etkilendiğini, başarısızlığının nedeninin bundan kaynaklandığını düşünür” dedi.

İşini Sevmeyen Kişinin Beli Ağrır

Avrupa Ağrı Teşkilatları Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Serdar Erdine, işinden memnun olmayan kişilerin, memnun olanlara oranla iki kat daha fazla bel ağrısı çektiğini açıkladı. Erdine “İşinden memnun olmayan ya da takdir edilmeyen kişi, bir süre sonra kendini bırakır, dikkati dağılır, kendini kasmaya başlar. Kendini kasma, bir süre sonra belde ağrılara neden olur” dedi.

Günümüzde, toplumun bütün kurumlarında olduğu gibi, ailede de insan kaynağının gelişimi ve yönetiminin önemli olduğu anlaşılmıştır. Ailenin amaçlarına ulaşabilmesi, ailedeki sorumlulukların yerine getirilebilmesi, kısaca, ailenin refahı için, etkin bir insan gücüne sahip olunması gereklidir. İnsan, içinde yaşadığı aile içerisinde kendisini geliştirir ve aynı zamanda ailenin gelişimine katkıda bulunur. Bunun için de, aile üyelerinin gelişiminin ve ev yönetimine katılımının sağlanması gerekir.

Ailede araç, gereç, malzeme ve paranın dışında kalan kaynakların büyük bir kısmı, doğrudan doğruya insana dayalı kaynaklardır. İnsan, sahip olduğu bilgi ve becerileri, tutumları, fiziksel yetenekleri ve zamanı ile, aile yönetimine katkıda bulunur. İnsanın sahip olduğu bu kaynaklardan yeterince yararlanabilmek; ailede insanın gelişimine katkıda bulunacak ve aile yönetimine katılımını sağlayacak koşulları hazırlamayı gerektirir.

Zaman, herkesin aynı miktarda sahip olduğu tek kaynaktır. Herkesin bir günde 24 saatlik zamanı vardır ve sahip olduğu en değerli kaynaktır. Ailede ve diğer kurumlarda mal ve hizmet üretimine yönelik her iş, zaman kullanımını gerektirir. Zaman sınırlı bir kaynaktır, çünkü geçen zamanı geri getirmek, boşa giden zamanın yerini doldurmak mümkün değildir. Bütün bu özellikleri nedeniyle, çok değerli olan bu kaynağın iyi kullanılması; en fazla yararı elde edecek ve doyuma oluşacak şekilde yönetilmesi gerekir.

Zamanın iyi kullanılıp kullanılmaması birey, aile ve toplum yaşamını doğrudan etkiler. Her alanda bireyin başarısının artmasında, bireyin zamanını doğru algılamasının ve bilinçli kullanmasının payı büyüktür. Gelişmiş ülkelerde iş hayatının, sosyal ilişkilerin, dinlenme ve eğlenme alışkanlıklarının düzenlenmesinde, zaman kaynağının en önemli etken olduğu ve bu konularla ilgili olarak bireylere doğru bir zaman kavramının kazandırıldığı görülür.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum