Amerikan Kara Ayısı - Hayvanlar Alemi | DersinÖzü

Amerikan Kara Ayısı

DersinÖzü
Kasım 15, 2017

Amerikan Kara Ayısı

Amerika siyah ayısı, hayvanlar aleminin ayıgiller (Ursidae) ailesine ait Kuzey Amerika bölgesinde yaşamını sürdüren orta büyüklükte bir ayı türüdür. Kara ayı her şeyi yiyen yani hem et hem ot ile beslenen bir hayvandır. Bu ayı türü tipik olarak ormanlık alanlarda yaşar yalnız yemek aramak için ormanlık alanlar dışına çıkar. Amerikan kara ayısı dünyada nüfus olarak en çok bulunan ayı türüdür. Ayrıca bu ayı türü diğer ayılar ile iletişime geçmek için diş ve tırnaklarıyla ağaçlara işaretler bırakır, bir çok ayı türü aynı davranışı sergiler. Amerikan siyah ayısı Kuzey Amerika bölgesinde yaşamasına rağmen boz ayı ve kutup ayısı ile yakın akraba değildir. Asya siyah ayısı ile Amerikan siyah ayısı diğer türlere oranla daha yakındırlar. Bilimsel olarak Ursus Americanus olarak adlandırılır.

 Davranış

Bu ayı türü farklı durumlara göre farklı sesler çıkardığı tespit edilmiştir. Kızdığında çıkardığı sesler hırlama, uluma, homurdanma, kükreme şeklindedir. Memnuniyet durumunda ise mırıldanma, ciyaklama, hızlı hızlı soluma şeklindedir. İnsanlar ile karşılaştırıldığında görme duyusu ile işitme hassasiyeti daha güçlüdür. Koku alma duyuları köpeğinkinden 7 kat daha keskindir. Bu hayvanın belirli bir yaşam alanı yoktur ve gruplar halinde yaşamaz. Kara ayı çok iyi yüzebilir. Ayrıca kış uykusuna yatmak, düşmandan kaçmak ve beslenmek için ağaçlara da tırmanabilir. Bu ayı türü gece yiyecek aramaya gitmesine rağmen her hangi bir zaman diliminde gece ve gündüz fark etmez aktiftir.

 Beslenme Alışkanlığı

Amerikan kara ayının belli bir beslenme saati olmamasına rağmen genel olarak alaca karanlıkta avlanmaya çıkar. Siyah ayıların %85 oranına kadarı otla beslenir ve boz ayıya oranla kök, bitki soğanı yemek için daha az kazar. Bu canlıların büyük çoğunluğunun besilerini böcekler oluşturur bunlar; arı, yaban arısı, karınca olarak gösterilebilir. Bunun yanında bal bu hayvanlar için vazgeçilmez bir besin kaynağıdır. Ayrıca bazı ayı türleri somon da avlarlar.

Üreme ve Gelişme

Dişi Amerikan kara ayısı 3 ile 5 yaşlarına geldiklerinde ilk doğumunu yapar. Üreme dönemleri Haziran ile Temmuz aylarıdır fakat bazı türlerde bu dönem Ağustos ayına kadar uzamaktadır. 235 gün süren gebelik döneminden sonra Ocak ile Şubat ayları arasında doğurur. Dişi ayı 1 ile 6 arasında yavru dünyaya getirir. Yavrular 28 ile 40 gün sonra gözlerini açar, 5 hafa sonra ise ürümeye başlar. 30 hafta boyunca annesinden süt emer ve 16 ile 18 aylık olduklarında bağımsız bir birey olur. 3 yaşına geldiklerinde çiftleşme olgunluğuna, 5 yıl sonra ise tamamen olgunlaşırlar.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum