Apoptoz Mekanizması - TUS Patoloji | DersinÖzü

Apoptoz Mekanizması

DersinÖzü
Ekim 25, 2017

Apoptoz Mekanizması

Apoptoz vücut içerisinde zarar görmüş veya görevini yerine getirerek yaşlanış hücrelerin kademeli ve sistematik bir şekilde yok edilmesidir. Apoptoz kısaca programlanmış hücre ölümüdür.

Programlanmış hücre ölümü ölümü olan Apoptoz, hücre içerisinde kaspaz denilen sistemin aktivasyonu üzerinden gerçekleşir. Aktive edilen kaspaz sistemi, Dna yıkımından sorumlu olan nükleazların aktivasyonunda görev alır. Kaspaz aktivasyonu iki farklı yol ile gerçekleşebilir.

1- Mitokondriyal Yol (İnstrinsik Yol)

Normal zaman içerisinde GH (Büyüme Hormonu) ve yaşamı devam ettirmek için gereken diğer hücre sinyalleri anti apoptik proteinlerin üretilmesini sağlar. Bu anti apoptik proteinler Bcl-2, bcl-XL ve MCL-1 şeklinde listelenebilir. Bu proteinler normal bir hücre içerisinde genel olarak hücre sitoplazması veya mitokondri zarında yer alarak görev yapar.

Hücre içerisinde GH seviyesinin azalması, hücrenin DNA’sında meydana gelen hasarlar hücre içerisinde BH3 proteinleri olarak gruplandırılan proteinlerin seviyesini arttırır. Bu BH3 proteinleri ise bax-bak proteinin seviyesini arttırmakla görevlidir. Bax-bak proteinleri hücre mitokondrisinin zarına etki ederek zarın geçirgenliğini artırır. Mitokondri zarının geçirgenliğinin artması ile beraber mitokondri sitoplazmasında yer alan sitokrom C hücre sitoplazmasına doğru yol alır. Bu süreç içerisinde BH3 proteinleri gider ve anti apoptik proteinler olan Bcl-2 ve Bcl-XL proteinlerini inhibe eder. Sitoplazmaya çıkan Sitokrom C, APAF-1 ile birbirine bağlanarak kaspaz-9 ‘u aktifleştirerek mitokondriyal yollu apoptozu aktifleştirir.

2- Ölüm Reseptör Yolu ( Ekstrensek Yol)

Vücudumuzda yer alan bir çok hücrenin yüzeyinde ölüm reseptörü olarak adlandırılan hücre reseptörleri yer alır. Bu ölüm reseptörleri FAS(CD95) reseptörleridir. Fas-Ligand aktif hale geçmiş T lenfositlerin hücre zarında yer alan hücre zarı proteinidir. Bu Fas-Ligand proteini aktive olduğu zaman FADD sitoplazmaya doğru ilerler ve sitoplazmaya geçer. FADD sitoplazmaya geçtiği zaman prokaspaz 8 aktifleşir. Ve ölüm reseptör yollu apoptoz başlar.

Apoptoz İle İlgili Bilgiler

-FLİP prokaspaz 8 inhibitörü olarak görev yapar.
-Bcl-2 mitokondri sitoplazmasından sitokrom C’nin hücre sitoplazmasına geçmesini önleyerek apoptozu engeller.
-Kaspazların aktivasyonu kalsiyum ve  magnezyuma bağımlıdır. Kalsiyum ve magnezyum yeterli seviyede değilse kaspazlar aktive olamaz.
-p53, bax-bak proteinini aktive ederek apoptoza sebep olur.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum