Bankacılık Krizi | DersinÖzü

Bankacılık Krizi

DersinÖzü
Kasım 4, 2017

Bankacılık Krizi

Bankaların yükümlülüklerini yerine getirmemeleri, bankaların iflasları ve bankacılık sektöründe oluşan krizin devletin müdahalesiyle önlenmeye çalışılması durumunda ortaya çıkmaktadır.[1] Parasal güvenin kaybolması nedeniyle mudilerin bankalara hücum ederek mevduatlarını çekmek istemeleri bankacılık krizlerine neden olur. Bankalar kaynakların elde toplanması ve dağıtılmasını belirleyen kurumlar olmasından dolayı diğer sektör krizlerinden önemlidir. Ayrıca diğer krizlere göre daha uzun süreli olma eğilimdedir. [2] Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 1980 ve 1990 yıllarında bankacılık krizlerinde artış gözlenmiştir. Bankacılık krizine neden olan faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:[3]

  • Genel makroekonomik bozukluklar,
  • Mikroekonomik aksaklıklar,
  • Sermaye giriş ve çıkışlarında ani ve aşırı artışlar,
  • Varlık fiyatlarının artması,
  • Banka başarısızlıkları ve bankaların iflas etmesi,
  • Mudilerin mevduatlarının geri ödenmeyeceğine dair spekülasyon ve korku ortamının oluşması,
  • Devletin bankacılık sektörünü kurtarma ve kamulaştırma müdahaleleri,
  • Kredilerin geri dönmemesi.

Bankaların yatırımlara kaynak sağlaması ve ekonominin temelini oluşturan bankaların krize girmesi hem yatırımları hem de ekonomiyi olumsuz etkileyecektir. Bankacılık krizlerinin oluşmasında ters seçim ve ahlaki risk, şeffaf olmama, denetimin olmaması gibi etkenler neden olmaktadır.

[1] Yay, age, 449.

[2] Burak Sertkaya, “Bankacılık Krizleri ve Türkiye Örneği”, (Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012), 10-11.

[3] Baysal, age, 48-49.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum