Birinci Nesil Kriz Modelleri | DersinÖzü

Birinci Nesil Kriz Modelleri

DersinÖzü
Ekim 23, 2017

Birinci Nesil Kriz Modelleri, Paul Krugman tarafından ortaya atılmıştır. Flood ve Garber bu modelin geliştirilmesine katkıda bulunmuştur. Aynı zamanda “Kanonik Kriz” olarak da adlandırılır. 1973-1982 yıllarında Meksika ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yaşanan para krizlerini açıklamak için geliştirilmiş bir modeldir.  Bu model kamu açıklarının para basarak kapatılmasıyla açıklanmaktadır.[1]

Sabit döviz kurunun uygulandığı bir ülkede devlet, bütçe açıklarını kapatmak için para basmaya başlar. Bunun sonucunda yurtiçi para değerlenir ve fiyatlar artar. Artan fiyatlar döviz kurunun değerlenmesine neden olarak cari açıkları artırır. Yerli paranın aşırı değerlenmesi ile döviz rezervlerinde meydana gelen azalma sonucunda dövize spekülatif bir atak başlar. Bunun sonucunda ülkede uygulanan sabit döviz kuru rejimi çöker. Böylece ülke esnek döviz kuruna geçer.[2]


[1] Çiğdem Özmen, “Finansal Piyasaların Serbestleşmesinin Finansal Krizlere Etkileri ve Türkiye’deki Durum”, (Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011), 30-31.

[2] age, 30-31.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum