Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri

Gökay Demirkıran
Eylül 27, 2018
Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri

DEMOKRASİ NEDİR?

Demokrasi, halkın seçim yoluna başvurarak kendi kendini yönettiği biçime denilmektedir. KPSS Vatandaşlık bölümünde sıkça sorulan sorulardan biri olan Demokrasi konusunda öğrenciler ülkemizden pay biçerek bazı yanlışlara düşebilmektedir. Demokrasi ortamının oluşması için meclis olması zorunlu bir durum değildir. Bu hususta öğrenciler dikkat etmelidir.

Demokrasinin ve demokratik bir toplum olmanın 5 temel unsuru bulunmaktadır. Bu ilkeler bir araya gelmeden demokrasiden konuşmak mümkün değildir. Demokrasiyi oluşturan 5 temel ilkeyi sayacak olursak eşitlik, özgürlük, milli egemenlik, çoğulculuk, temel hak ve hürriyetlerdir.

DEMOKRASİ VE DEMOKRASİ ARAÇLARI

Demokrasi başlığının altında bir bütünü oluşturan kendi alt araçları bulunmaktadır.

1-) Meclis: Parlamenter yönetim biçimi olarak bilinen ve halkın seçtiği temsili kişilerin toplandığı kurul birimidir.

2-) Seçim Dönemleri [Belirli Tarihlerde Yapılan Seçimler]: Bu sistemde belirli tarih aralıklarında seçim yenilir ve halk sandıklara gider. Mecliste yer alan temsilciler seçilir. Ülkemizde yapılan demokratik seçim biçimi örnektir. Bu seçimin 5 yasası bulunmaktadır. Oyların özgürce kullanılması ortamına serbest oy denilmektedir. Gerekli şartları yerine getiren her vatandaşın oy kullanma hakkına sahip olması ise genel oy olarak bilinmektedir. Oylar gizli kullanılır ve herkese açık bir şekilde sayılır. Bu durum gizli oy – açık sayım olarak adlandırılmaktadır. Her seçmen eşit oya sahiptir. Bu durumda eşit oy durumunu nitelemektedir. Seçmenler oy kullanırken temsilcilerini direk seçerler. Bu durumda tek dereceli seçim olarak adlandırılmaktadır.

3-) Çoğunlukçuluk: Çoğunluk nerede karar kılsa o konunun geçerli sayılması durumudur. Lakin ülkemizde tam olarak bu durum hakim değildir. Örneğin seçimlerde iktidar partisinden daha az oy alan partiler azınlık hükümeti kurabilmektedir.

DEMOKRASİ ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

KPSS Vatandaşlık Sınav Sorularında demokrasi çeşitleri sıklıkla sorulmaktadır. Demokrasi toplamda 3 çeşitten oluşmaktadır.

1-) Doğrudan Demokrasi: Zenginlik veya nüfus azlığı bulunan bölgelerde uygulanabilen demokrasi biçimidir. Bu tür bir demokraside meclis bulunmamaktadır. Halk alınan kararlarda etkili bir pozisyon sergilemesi ile oluşur.

2-) Yarı Doğrudan Demokrasi: Meclis bulunur. Meclisin temsilcileri karar alırken halk ile beraber karar aldığı demokrasi biçimidir. Ülkemizde uygulanan sistem budur. Referandumlar bu konuda örnektir.

3-) Temsili Demokrasi: Ülkemizde uygulanan demokrasi sisteminin bir diğer çeşidi de temsili demokrasidir. Seçilen temsilciler mecliste halkı temsil eder.

KPSS LISANS
19 Temmuz 2020

Üye OlŞifremi Unuttum