Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

Gökay Demirkıran
Eylül 26, 2018
Devlet Biçimleri ve Hükümet Sistemleri

DEVLET NEDİR?

Devlet, bir milletin toprak bütünlüğü üzerinde egemenliği sağladığı siyasi otorite yapısıdır. Yani bir devletin olabilmesi için gereken millet, toprak, egemenlik şeklinde 3 unsura ihtiyaç duyar. Devlet bulunduğu topraklarda en üst siyasi oluşumdur. Devletin üstünde bir güç bulunmamaktadır. Devletler yapısı bakımından ikiye ayrılır. Bunlar Tekli ve Karma yapılı olmak üzere ikiye ayrılır.

Tek Yapılı Devletler

Tek yapılı devletler günümüz dünyasında çoğu ülkenin içinde bulunduğu devlet modelidir. Tek yapılı devletler ise üniter ve bölge devlet olarak iki alt kategoriye sahiplik yapar.

Üniter Devlet, bulunduğu toprak bütünlüğü üzerinde tek bir noktadan yönetilen ve ülkenin her bir toprak karışı üzerinde ortak hukuk kurallarının uygulandığı merkezi yönetim sistemi ile yönetilen bir devlet biçimidir. Ülkemiz Türkiye, İspanya, Fransa, Yunanistan gibi ülkeler üniter devlet için örnek devletleri oluşturur.

Bölge Devlet, özerklik sistemi ile dış işlerinde bağımlı iç işlerinde özgürlüğünü kazanmış devlet yapılanmalarıdır. Örneğin İspanya bölgesinde yer alan Bask bölgesi, Bölge Devlet özelliği taşımaktadır. Bu tür devletlerde en önemli husus ülkenin bölünmez bütünlüğünün esas alınmasıdır.

Çoklu (Karma) Yapılı Devlet

Birden fazla özerk ve federasyon devletlerini bir toprak bütünlüğü üzerinde yaşanıldığı devlet biçimidir.

Federal Devlet, Bölge devletten farklı olarak kendi iç işlerinde bağımsız dış işlerde ülkenin her yapısı dahil ortak hukuk kuralları ile oluşturulmuş devlet biçimidir. Bir devlet içerisinde birden fazla federal yapısına sahip bölge bulunur. Amerika, Almanya, Kanada gibi ülkeler federal ülkedir.

Konfederal Devlet, federal olan devletlerin savunma amaçlı oluşturdukları devletleşme biçimidir. Örneğin Avrupa Birliği, konfederal devlet yapılanmasıdır.

EGEMENLİK ANLAYIŞINA GÖRE YÖNETİLEN DEVLETLER

Devletlerin yöneticileri ve ülke halkları birçok etkenin etken olduğu noktalarda devletin egemenlik anlayışını belirlerler.

Monarşi, ülkenin bir soy ya da bir aile tarafından yönetilmesi ile oluşmuş devlet biçimidir. Bugün dünyamızda halen monarşi ile yönetilen ülkeler bulunmaktadır.

Oligarşi, 1900’lü yılların başında oldukça fazla olan lakin günümüzde yok olmakla yüz yüze kalmış bir devlet biçimidir. Bu anlayışta devlet belirli bir zümre ya da bir grup tarafından düzenli olarak yönetilir.

Meşrutiyet, monarşiden farklı olarak ülkenin kral ile beraber halkın da katılımı ile yönetilmesi anlayışıdır.

Demokrasi, Dünya’nın birçok ülkesinde hakim olan aslında anlayıştan çok hukuk kaynağı sistemine bağlı olarak yürütülen devlet yönetim biçimidir. Bu modelde halk kendi kendini yönetmektedir.

HUKUK KAYNAĞI BAKIMINDAN DEVLET YÖNETİMİ

Laik Devlet

Ülkemiz Türkiye’nin içinde bulunduğu devlet yönetim biçimidir. Bu tür ülkelerde yasalarda dinin etkisi bulunmamaktadır. Dini kurallar yer almaz. Türkiye, İtalya, Fransa gibi ülkeler bu konuda örnektir.

Teokratik Devlet

Laik devletten farklı olarak dini kurallar ile ülkenin yönetilmesidir. İran, İsrail gibi ülkeler bu konuda örnekleri oluştururlar.

KPSS LISANS
19 Temmuz 2020

Üye OlŞifremi Unuttum