Dış Borç Krizi

DersinÖzü
Kasım 4, 2017

Dış Borç Krizi

Günümüzde devletler arasındaki rekabetin artması, gelişmemiş ülkelerin gelişmiş ülkeleri yakalamak için kalkınmayı sağlamak istemesi, olağanüstü durumlar ve artan ihtiyaçlar finansman ihtiyacını artırmıştır. Devlet giderlerini finanse etmek için vergi ve gelirlerinin yanında ya para basmak ya da iç ve dış borçlanmaya gitmektedir. Para basımı fiyatları artırdığından ülkeler bu yola yanaşmazlar. Bir ülkenin kamu veya özel kesimine ait dış borçlarının anapara ve faizlerini döviz ve ödeme sorunlarından dolayı ödeyememesi durumunda dış borç krizi ortaya çıkar. Hükümetlerin dış borçların çevrilmesi ve yeni kaynak bulma konusunda sıkıntı yaşamalarından dolayı ülkenin dış borcunu ödeyememesi durumudur. Ülkenin borçlarını ödeyememesi durumunda piyasaların devlete olan güveni azalır. Güven ortamının bulunmaması ülkede sermaye çıkışları da hız kazanır. Ülkeye borç verenler paralarının peşine düştüklerinden tekrar kredi vermek istemezler. Bu durum ülkelerin ekonomik olarak zor durumda kalmasına ve krizin daha da derinleşmesine neden olur. [1] [1] Ayten Olcar, “Türkiye’nin Dış Borç Sorunu ve Kriz Etkileri”, (Yüksek Lisans Tezi, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013), 4-10.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum