Hücre Çekirdeği (Nukleus) | DersinÖzü

Hücre Çekirdeği (Nukleus)

DersinÖzü
Mayıs 4, 2017

Hücre Çekirdeği (Nukleus)

Eritrositler dışında tüm hücrelerde bulunur. Şekli; Yassı, yuvarlak, oval olabilir. Sayısı genelde her hücrede tektir. Bazı hücrelerde çift olabilir (karaciğer parankim hücreleri, testisde leydig hücreleri). Bazı hücreler ise çok çekirdeklidir (iskelet kası hücreleri) Çekirdek dış zarına ribozomlar tutunur, bu nedenle perinukleer aralık GER lümeni ile devamlılık gösterir.

Nuklear pore komplex – RNA’nın çekirdekten sitoplazmaya geçişini (Translokasyonunu), Proteinin çekirdeğe alınmasını sağlar.

Çekirdek iç zarı düz yüzlüdür. İç zarın nükleer matrikse bakan yüzünde nükleer lamina (fibröz lamina) olarak isimlendirilen bir protein yapı bulunur. Bu laminle denilen 3 esas polipeptidden yapılır. Nukleer porların altında Nukleer lamina yoktur.

Kromatin hematoksilen, metilen mavisi, metil yeşili gibi bazik boyalarla boyanır. DNA Feulgen reaksiyonu ile RNA dan ayırt edilebilir. DNA Feulgen pozitiftir.

İnterfaz çekirdeğinde 2 farklı kromatin boyanma görülür: Heterokromatin boyanmaàHücre metabolizmasının çok durağan olduğu dönemlerde gözlenir. Ökromatin Boyanmaà Hücre metabolizması aktiftir, genellikle yoğun protein sentezi yapan hücrelerde görülür.

Kromatin ağı gevşek olduğu için açık renk boyanan çekirdeklere Hipokrom, kromatini sıkı olduğunda çok koyu boyananlara Hiperkrom denir.

Kromozomlar 1 veya 2 noktada boğumlanma gösterirler. Primer boğumàTüm kromozomlarda bulunur. Sekonder boğumàAz sayıda kromozomlarda bulunur. Bundan sonra gelen kısa yuvarlak bölüme satellit denir.

Seks Kromatini = Barr Cisimciği Dişi hücrelerde gözlenen çekirdek zarına bağlı heterokromtin kitledir.

Çekirdekçiğin büyüklüğü hücre aktivitesini yansıtır. Çekirdekçik zarla çevrili değildir. Hematoksilen ile bazofilik boyanır. En büyük çekirdekçikler oosit ve sinir hücrelerinde bulunur. Çekirdek Feulgen Negatiftir.

Çekirdekçik sıklıkla nucleolus-associated chromatin olarak isimlendirilen yoğun bir kromatin ile çevrelenmiştir (heterokromatinin bağlı olduğu bölge). Bu bölge DNA kıvrımlarından oluşur ve Feulgen pozitiftir.

Elektron mikroskopta çekirdekçik 3 kısımdan meydana gelir:

  1. Pars Amorfa: rRNA şifrelenir. Açık boyalı kısımdır.
  2. Pars Fibrosa: rRNA nın ilk kopyalarının oluştuğu bölümdür.
  3. Pars Granulosa: rRNA nın olgunlaştığı bölümdür.

Çekirdek iskeletini fibriler bir yapı oluştururken çekirdek zarının fibroz laminası çekirdek matrixinin bir parçasıdır.

G1: Hücre olgunlaşması (G0Hücre Bölünemez) S:DNA sentezi G2:Mitoza hazırlık

Profaz1: Leptoten, Zigoten, Pakiten, Diploten, Diakinezis.

  • Leptoten – 2 Kardeş kromozom birbirine çok yaklaşır.
  • Zigoten – Homolog kromozomlar çift oluşturmak üzere yaklaşır. Sinaps gerçekleşir.
  • Pakiten – Bivalent=Tetrad oluşur. Crossing-over gerçekleşir.
  • Diploten – Kiazma denilen noktalarda birbirine tutulu kromozomlar görülür.
  • Diakinezis – Kromozomlar maksimum yoğunluktadır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum