Hücre Teorisi | Tıbbi Biyoloji | DersinÖzü

Hücre Teorisi

DersinÖzü
Nisan 18, 2017

HÜCRE TEORİSİ

 • Kendini kopyalama (Self-replication); bir şeyin kendi kopyasını yaptığı bir süreçtir.
 • Bazı virüsler konak hücreden bağımsız olarak protein sentez edebilmesiyle daha önceki formlardan evrimleşmiştir.
 • Her hücre maddeleri içeri ve dışarı alıp, verirken hücre membranına bağlı olarak gereksinimleri karşılayacak kadar hızlı olmalıdır
 • Fertilize olmamış (döllenmemiş) yumurta hücreleri gibi büyük hücreler ise genellikle aktif olmayan hücrelerdir.
 • Ökaryot ve prokaryot hücreler arasındaki farklılıklar, hücreye özgü fonksiyonlar ve fonksiyonları gerçekleştiren yapılarda kendini gösterir.

Organeller

 • Organeller küçük organ, bölme olarak da tanımlanır.
 • Organeller arasında bir alış-veriş bir taşınım söz konusudur.
 • Hücrelerin hepsi bir plazma membranı ile çevrilidir.
 • Plazma membranı fosfolipitler ve proteinler olmak üzere iki ana yapıdan meydana gelir.
 • Fosfolipitler hidrofobik kısımdır, suyu sevmezler.
 • Biyolojik membranların temel yapısı çift tabakalıdır.
 • Lipit çift tabaka kendiliğinden oluşmuştur.
 • Plazma membranına gömülü proteinler hücre ve çevresi arasında ki ilişkiyi düzenler.

Sitoplazma ve Hücre İskeleti

 • Hücrenin canlı jeli demek olan sitoplazma çekirdek hariç diğer hücre organellerini içeren viskoz (yoğun) sıvıdır.
 • Hücre çekirdeğini de içeren plazma, protoplazma olarak tanımlanır
 • Sitoplazma, jel benzeri bir sıvı (sitosol), çeşitli depo maddeleri, filamentlerden ve ipliklerden (fiber) meydana gelmiş bir ağ ve hücre organellerini içeren bir yapıdır.
 • Sitoplazmaya viskoz yani, yoğun bir jel görünümü kazandıran bu proteinlerin çoğu yapısal proteinler ve enzimlerdir.
 • İskelet sertliği temsil etmesine karşın, hücre iskeleti (cytoskeleton) kalıcı ve esnek olmayan bir özellikte değildir.
 • Filament ve ipliklerden oluşan bir ağ, şebeke olarak ifade edilen hücre iskeleti klasik iskelet kelimesinde olduğu gibi sertliği temsil etmez; aksine sabit olmayan ve esnek bir özellik gösterir
 • Hücre iskeleti mikrofilamentler, mikrotübüller ve arafilamentlerdir (intermediate) olmak üzere üç farklı iplikten yapılmıştır.
 • Mikrofilamentler; en ince, bükülmüş, vasıfsız bir ışık mikroskobu ile görülemeyen protein çift zincir yapısındadır.
 • Mikrotübüller; bir tüp oluşturmak üzere protein zincirlerinin spiral şeklinde katlanması ile meydana gelir.
 • Arafilamentler; bir diğeri etrafında sarılarak protein çubukları oluşturur.
 • Mikrofilamentler ve arafilamentler plazma membranının altında yatan ve hücreyi destekleyip, ona şekil veren ve tüm sitoplazmaya yayılan proteinlerden bir dokuma, (web) ağ meydana getirirler
 • Mikrotübüller aynı zamanda sitoplazma iskeletinin bir parçasıdır.

Endoplazmik Retikulum 

 • Sitoplazmada yassılaşmış ve tüp şeklindeki kanallar oluşturan birbiri ile bağlantılı bir membran sistemidir.
 • Hücrede düzgün ER ve pürtüklü ER olmak üzere iki tür endoplazmik retikulum vardır.
 • Pürtüklü ER, ribozomun yüzeyini örten çok ufak küresel yapıları temsil eder.
 • Bazı ribozomlar pürtüklü endoplazmik retikuluma, diğerleri ise sitoplazmada hücre iskeletinin ipliklerine bağlıdır.
 • Proteinleri salgılamak için özelleşmiş olan hücreler (insülin salgılayan pankreas hücreleri gibi) çok sayıda PER (pürtüklü endoplazmik retikulum) içerirler.
 • Proteinler endoplazmik retikulumdaki yolculuklarının sonuna geldiklerinde vezikül olarak adlandırılan ince, membrana bağlı keseciklerle örtülürler
 • DER protein sentezi yapmaz.
 • DER iç yüzeyine bağlı olan ve karbonhidrat ile lipit inşasında iş gören enzimlere sahiptir.

Golgi Aparatı

 • Golgi aparatı hücrenin paketleme ve kargo istasyonu gibi fonksiyon görür. Moleküller buraya veziküllerde gelir.
 • Golgi aparatı sisterna (cisterna) olarak tanımlanan, en az üç ve daha fazla membran sisteminden oluşmuştur.
 • Sis kısmına değişikliğe uğrayacak olan moleküller veziküller içinde gelir.
 • Trans golgi kısmına gelerek oradan yine veziküller içinde dışarıya gönderilir.
 • PER hücreden ayrılmayı hedefleyen proteinleri yapar ve aktarır. DER ise karbonhidrat ve lipitlerin inşaa edilmesinde rol oynar.

Lizozom

 • Lizozomlara dağılmış olan enzimler moleküler sindirim (digestive) enzimleridir ve büyük molekülleri daha küçük moleküllere parçalar.
 • Gelişme sırasında lizozomlar dokuların tekrar modellenmesine yardım eder.
 • Lizozom enzimlerinin ancak asit ortamda çalıştıklarıdır. pH değeri ile bir ayırıcı ortam yaratılmış olur. Nötral pH da bu enzimler çalışmazlar.

Çekirdek

 • Hücrenin kontrol merkezi olarak bilinen nükleus (çekirdek), kromozomlar ve bir ya da daha fazla sayıdaki çekirdekçiği örten çift katlı bir membrandan oluşmuştur.
 • Bitkilerde görülen büyük sıvı ile dolu kofullar dışında hücrenin en büyük organelidir.
 • Çekirdek içinde kalıtım materyali DNA molekülüdür.
 • Bölünmeyen bir hücrede kromatin bir iplik tarzındadır, ancak hücre bölündüğünde DNA protein etrafında daha sıkı bir şekilde katlanır, daha kalın ve yoğun, kısa yapılara dönüşür (kromozom).
 • Hücrelerin çoğu bir ya da daha fazla çekirdekçiğe sahiptir.
 • Ribozomun başka bir elemanı olan proteinler aynı zamanda çekirdekçikte bulunurlar.

Mitokondri

 • Ökaryotik hücrelerin çoğunda mitokondrinin bakteri ile ortak yaşamdan kaynaklandığı düşünülmektedir.
 • Oksijen kullanılarak ATP elde etmek oksidadif fosforilasyondur.
 • Mitokondri hücrenin enerji merkezidir.
 • Mitokondri enerjinin ATP ve hücresel reaktif oksijen türleri şeklinde depolandığı merkezdir
 • Mitokondride sentezlenen bu proteinlerin hemen hepsi nükleer DNA tarafından kodlanır ve sitoplazmada öncül proteinler olarak sentezlenir.
 • Öncül proteinler oligomerik protein kompleksler olan translokazlar ile mitokondriye taşınır.
 • İnsan mitokondrisi 5-10 adet birbirine benzer, sirküler DNA molekülü içerir.
 • Hastalıklar en çok kas ve beyin dokusunda görülmektedir. Bunun nedeni oksijenin ya da enerjinin en çok gerektiği iki organın kas ve beyin olmasıdır.
 • Mutasyonu tamir eden mekanizmalar vardır. Ancak mitokondri DNA’sında mutasyonları tamir eden mekanizma yoktur.
 • Gerçekte, sadece şans eseri hücrelerin hepsinde tüm mitokondrilerin genomlarının mutant olması durumuna homoplazmi denir.

Kloroplast

 • Bu organel simbiyotik fotosentetik bakterilerden kaynaklanır.
 • Kloroplastlar kendi DNA moleküllerine sahiptirler ve çift membran ile bağlanmışlardır.
 • İç kısımdaki membran kese benzeri takaloit olarak adlandırılan yaygın tabakalar oluşturur.
 • Takaloit yığınları granayı meydana getirir.

Sil ve Kamçılar

 • Bu hücreler saça benzer hücre uzantıları sayesinde hareket ederler.
 • Kısa olan ve genellikle bir hücreyi örten bu yapılar, sil olarak adlandırılır.
 • Bazı hücreler de kamçı benzeri flagella denilen uzantılara sahiptir.
 • Flagellaya sahip olan tek insan hücresi spermdir.

Hücre Duvarı

 • Bitki, mantar ve birçok protista hücre duvarı olarak adlandırılan sert bir yapıya sahiptir.
 • Bütün bitki hücrele hücrelerinde hücre duvarı selülozdan yapılmış olmasına karşın, glukoz birimlerini, polisakkaritler ve proteinleri bağlayarak büyük moleküller yapılır.
 • Hücrenin sertliğini sağlayan ve onu kurumadan koruyan bir yapıdır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum