Hukuk Kavramının Çeşitleri | DersinÖzü

Hukuk Kavramının Çeşitleri

DersinÖzü
Haziran 18, 2017

Hukuk kavramının çeşitleri:

  1. Pozitif Hukuk,
  2. Mevzu Hukuk,
  3. ideal Hukuk,
  4. Tarihi Hukuk,
  5. Objektif Hukuk ve
  6. Subjektif Hukuk.

1. Pozitif Hukuk

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının tümüne denilmektedir. Pozitif hukuka kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, örf ve adet kuralları girer. Yani hem yazılı hem de yazısız hukuk kurallarını kapsar.

2. Mevzu Hukuk

Bir ülkede belli bir zamanda yürürlükte bulunan hukuk kurallarının sadece yazılı olanları kapsamaktadır. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Uluslararası Anlaşmalar, Tüzükler, Yönetmelikler mevzu hukuku kapsar. Örf ve adetler gibi yazısız kurallar buna girmez.

3. İdeal Hukuk

Bu hukuk sosyal toplumda olması istenen veya olması gerektiğine inanılan hukuktur. Adaletin en iyi şekilde karşılanması gerektiği ve sosyal gereksinimlere cevap vermesi istenir.

4. Tarihi Hukuk

Geçmişte uygulanmış fakat günümüzde yürürlükten kaldırılmış olan hukuk kurallarıdır.

5. Objektif Hukuk

Objektif hukuk bir toplumda uygulanması zorunlu kurallardır.

6. Subjektif Hukuk

Toplumdaki kişileri kapsar. Yani kişilerle ilgili kurallar.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum