Hukukun Türleri | DersinÖzü

Hukukun Türleri

DersinÖzü
Mayıs 23, 2017

Hukukun Türleri

Hukukun türlerini dörde ayırırız: Emredici hukuk, Tamamlayıcı hukuk, Tanımlayıcı hukuk ve Yorumlayıcı hukuk.

A. Emredici Hukuk

Emredici hukuk, bireylerin uymak zorunda olduğu kurallara denir. Bu kurallar düzenlenirken kişilerin kendi iradeleri dikkate alınmaz. Yani kişiler bir fiil gerçekleştirdiklerinde veya sözleşme yaptıklarında emredici hukuk kurallarına aykırı harekette bulunamazlar. Örnek vermek gerekirse evlenme yaşı ile ilgili medeni kanunda geçen yaş sınırlamasının hukukun emredici bir kuralıdır.

B. Tamamlayıcı Hukuk

Tamamlayıcı hukuk, hukuk kurallarında ortaya çıkan boşlukların doldurulması ve uyuşmazlıkların önlenmesi amacıyla hazırlanmış kurallardır. İnsanların karşılıklı sözleşme yaparken ön göremedikleri anlaşmazlıkları gidermesi bakımından bu hukuk kuralı önemlidir. Örneğin, alacak verecek konusunda taraflar arasında çıkan faiz anlaşmazlıklarında tamamlayıcı hukuk kuralı devreye girer ve sorunu çözer.

C. Tanımlayıcı Hukuk

Tanımlayıcı hukuk, bir hukuksal kavramın unsur ve şartlarını açıklayarak belirten hukuk kurallarıdır. Hukuku bir kuralın tanımını yapar, yasal düzenleme bakımından ne  anlama geldiği belirtilir.

D. Yorumlayıcı Hukuk

Yorumlayıcı hukuk, Tarafların iradeleri ile açıkça belirtebilecekleri halde bilmedikleri bir konunun açıklığa kavuşturulmasını gösteren kurallardır. Örneğin, haziran ayında maaşı verilecek derken haziranın ilk günü olarak yorumlanabilir.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum