İkinci Nesil Kriz Modelleri | DersinÖzü

İkinci Nesil Kriz Modelleri

DersinÖzü
Ekim 26, 2017

Birinci Nesil Modellerin, 1992’de Avrupa ve 1994-95 Meksika’da ortaya çıkan krizleri açıklamada yetersiz kalmıştır ve ikinci nesil modeller Obstfeld tarafından çalışılmış ve sonrada diğer ekonomistler tarafından geliştirilmiştir.

İkinci nesil kriz modeli, beklentilerdeki değişikliklerin krizlerde oynadıkları rol üzerine odaklanır. Beklentiler, insanların yeni fikir edinmeleri veya korkular nedeniyle değişir. Ekonomi verileri pozitif iken ülke parasına olan spekülatif atak krizlere neden olabilir. Krugman ülkenin parasının değerini düşürmesini iki neden bağlıyor. Birincisi sabit kur rejimi sonucu iç borçlanma olması, ikincisi yüksek işsizlik. İşsizliğin artması ülkenin sabit kur rejiminden dolayı para arzını artıramamasıdır.[1]

Tablo 1: Birinci ve İkinci Nesil Finansal Kriz Modellerinin Karşılaştırılması
Birinci Nesil Kriz Modeller İkinci Nesil Kriz Modeller
Krizin gerçekleşmesi önlenemez.
-Kriz sinyaller ile öngörülebilir.
-Beklentiler krizlere etki eder.
-Var olan politikalar, makro göstergelerin bozulmasına neden olarak krizlerin oluşumunu etkiler.
-Krizler bir ülkeden diğerine yayılır.
-Krizler sinyaller harici öngörülemez.
-Beklentiler kendini besler ve krizlere neden olur.
-Makro göstergelerin bozulması, kendini besleyen krizi hızlandırır.

[1] Savaş Durmuş, “Finansal Krizleri Açıklamaya Yönelik Yaklaşımlar”, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, s. 5 (2010), 35-38.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum