İkinci Sanayi Devrimi (1850-1914) | DersinÖzü

İkinci Sanayi Devrimi (1850-1914)

DersinÖzü
Nisan 16, 2017
Berlin Duvarı - Berlin Buhranı

2. Sanayi Devrimi (1850-1914)

1850 ile 1914 yılları arası 2. Sanayi Devrimi olarak adlandırılır. Bu dönemde uçak ve otomobil bulunmuştur. Kapitalizmin en parlak dönemini oluşturur. Bilgisayar çağı ise 3.Sanayi Devrimi olarak bilinir. Kısaca her sanayi devrimi, daha önce olmayan bir teknoloji ürününün bulunmasıyla gerçekleşiyor. 1850-1914 müthiş teknolojilerin bulunduğu bir dönemdir. Gemiler, demiryolları, Avrupa’yı kaplayan geçitler, Amerika ile olan deniz ulaşımını kolaylaştırır. Telgraf, elektrik, telefon, otomobil, tren icat edilir.

Kapitalizmin bu dönemde atak yapmasının sebepleri:

1) Teknikler (yeni icatlar)
2) Kuzey Amerika’nın keşfi ve Avrupa’nın burayı sömürmesi. Amerika kapitalizme pazar sağlar. Avrupa’daki işsizler, hayatlarından memnun olmayan kişiler Amerika’ya göç eder. Bu dönem insan hareketlerinin en yoğun olduğu dönemdir. İnsan mobilitesinin yüksek olduğu bu döneme 1.Globalleşme Dönemi denir. Göçlar sayesinde Avrupa’da sosyal sorunlar azalıyor. Amerika hem bir pazar, hem de bir hammadde kaynağı olarak kapitalizmin gelişiminde önemli rol oynar.
3) Sömürgecilik de kapitalizmi besleyen bir kaynaktır. Gelişen teknoloji ile kendi toprakları dar gelmeye başlayan kapitalistler yeni sömürge arayışına girerler. 1850-1900’lerde bu durum emperyalizmi ortaya çıkarır. Kapitalistler bir topluma girdiklerinde belli gruplarla ittifak yapıyor ve zaman içinde sömürge ülkenin altyapı hizmetlerini yapmak için birbiriyle yarışa girişiyordu.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum