İnflamasyon - TUS Patoloji | DersinÖzü

İnflamasyon

DersinÖzü
Ekim 29, 2017

İnflamasyon

Akut ve kronik inflamasyon olmak üzere iki ana dalda incelenir. Dış ve iç etkenlere karşı damarsal bağ dokunun cevapları olarak tanımlanabilir.

Akut inflamasyonlar genel olarak kısa cevap oluşturan olaylardır. Akut inflamasyon birkaç dakika veya birkaç gün içerisinde son bulan inflamasyonlardır. Başlıca akut inflamasyona sebep olan inflamatuvar hücreler nötrofil lökositler ve makrofajlar olarak gösterilebilir. Nötrofiller inflamasyon bölgesine 6 ila 24 saat arasında toplanmaya başlarken 24 ila 48 saat itibari ile inlamasyon bölgesinde nötrofillerin yerini makrofajlar alır. İnflamasyon bölgesinde normal şartlarda 2 ila 3 gün sonra nötrofillere rastlanmaz. Fakat apse, osteomiyelit, helikopteria pylori enfeksiyonları çok dirençli enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlarda ve sigara kullanan kişilerin akciğerlerinde inflamasyondan 2 ila 3 gün sonrasında da nötrofillere rastlanabilir. Dolaşıma katılan monositler ise 2 ila 3 gün içerisinde makrofaj şekline dönüşür.

Akut infalamasyonlar yüzde yüz olarak rezorbe olabilir. Süpüratifleştirilebilirler. Kronik bir hal alabilirler. Enfeksiyonlar, travmalar, kimyasal ve fiziksel ajanlar akut inflamasyona sebep olabilirler.

Kronik inflamasyon aylar veya yıllar ile ölçülen uzun süreli inlamasyonlardır. Kronik inflamasyonlarda lenfosit ve makrofaj akımına ek olarak damar proliferasyonu ve fibrozis eşlik eder. Kronik inflamasyonlar akut bir inflamasyonun devamı gibi ilerleyebileceği gibi başından beri kronik olarakda seyredebilirler.

İnflamasyonun Kimyasal Mediyatörleri

İnflamasyonun kimyasal mediyatörleri ya hücrelerde depo halinde hazır olarak bulunur veya  plazmadan oluşurlar. Depo halinde vücutta yer alan medyatörlerin etkileri daha hızlı etki göstermeye başlar. Plazmadan köken alan kompleman, kinin ve koagülasyon sistemleri ihtiyaç durumlarında birbirlerine dönüşebilirler.

Hücresel kökenli mediyatörler vazoaktif aminler olan histamın ve serotinin, araşidonik asit metabolitleri olan prostoglandinler, lökotrienler ve lipoksinler, platelet aktive edici faktörler, sitokinler, reaktif oksijen radikalleri, nitrik oksit, lökositlerin lizozomal enzimleri ve nöropeptitlerdir.

Plazma proteinlerinden köken alan mediyatörleri saymak gerekirse koagülasyon sistemi, kinin sistemleri, kompleman komponenleri olarak listelenebilir.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum