logo
İslam Öncesi Türk Devletlerinde Kültür Ve Medeniyet Konu Testi
1.
Aşağıdakilerden hangisi hükümdarın sembollerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Tangu
Soru Açıklaması
Tangu ünvandır sembol değil.
2.
Aşağıdakilerden hangisi hükümdarın unvanlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Berge
Soru Açıklaması
Berge semboldür.
3.
Gök Tanrının Hükümdara Verdiği Yetkilerdendir?
Doğru Cevap: "B" Küç
Soru Açıklaması
Küç: Askeri (Askeri olarak donatılıyor.)
4.
Kurultayın Özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Devlet Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılır.
Soru Açıklaması

 1. Sadece danışma meclisi demek değildir. Gerektiğinde hükümdarı görevden alma yetkisi vardır. Bazen danışma bazen karar organıdır.

 2. Katılan tüm üyelere “Toygun” denir.

 3. Hakan, Hatun, Boy beyleri, ileri gelenler, Komutanlar ve Hanedan üyeleri kurultaya katılırlar.

 4. Kurultayda her şey konuşulur. Din, Sanat, Savaş gibi konular görüşülür. Din adamı üye değildir.

 5. Töreleri değiştirir. Yazısız kurallardır. Hakan değiştirir. Hakanın isteğiyle. Töreye Hakan uymazsa kurultay görevden alır.

 6. Kurultay genel isimdir. Boylara göre adı değişir.

5.
Aşağıda verilen Devlet Görevlileri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bitigci (Tamgacı) : Danışman
Soru Açıklaması
Bitigci (Tamgacı) : Yazıcı
6.
Aşağıdaki kelime anlamlarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bodun (Boy)
Soru Açıklaması
Boy veya Bod (Boy)
Bodun (Millet)
7.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Uzluk: Kötülük
Soru Açıklaması
Tüz: Halk ile devletin karşılıklı olarak görevlerini bildiren yazısız sözleşmeye verilen isimdir. Aynı töreye benziyor ama töre yaptırım gücü olan kurallardır. Ama Tüz’de öyle bir şey yoktur.
Yargucı: Yargıç
Töre: Yazısız hukuk kurallarıdır. Hakanın isteğiyle kurultayın kararı ile değiştirilir. İlk dört madde değişmez.
Könilik: Adalet
Uzluk: İyilik
Oksızlık: Bağımsızlık
8.
Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandıkları savaş taktiklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Gerçek Ricat
Soru Açıklaması
 Savaş Taktikleri  

 • Turan

 • Hilal

 • Sahte Ricat ve

 • Kurt Kapanıdır.

9.
Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Uçmağ: Cehennem
Soru Açıklaması

 •  Yuğ: Cenaze Töreni

 • Eşük: Kefen

 • Kam(Baksı): Din Adamı

 • Tamu: Cehennem

 • Uçmağ: Cennet
 •  Kült: İnanç

 • Sagu: Ağıt

 • Balbal: Mezar Taşı (Bengütaş)

 • Kurgan: Mezar


TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.