logo
İslamiyet Öncesi Diğer Türk Devletleri
1.
Türk tarihinde İstanbul’u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Avarlar
Soru Açıklaması
Avarlar Türk tarihinde İstanbul’u kuşatan ilk Türk devletidir.
2.
Boşluğu doldurun. Avrupa’da kurulan ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti  .......    dir.
Doğru Cevap: "E" Avarlar
Soru Açıklaması
Avrupa’da kurulan ve Hristiyanlığı resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti Avarlar'dır.
3.
Hazarlar Müslümanlara ........ unvanını vermiştir. Boşluğu doldurun.
Doğru Cevap: "B" Hazz
Soru Açıklaması
Müslümanlara Hazz unvanı verilmiştir.
4.
1071 Malazgirt Savaşı sırasında Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında yardımcı olan Türk boyu ...... dir. Boşluğu doldur.
Doğru Cevap: "A" Peçenekler
Soru Açıklaması
Peçenekler 1071 Malazgirt Savaşı sırasında Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasında yardımcı oldular.
5.
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devletidir.
Doğru Cevap: "E" İtil Bulgarları
Soru Açıklaması
İslamiyet’i kabul eden ilk Türk devleti Bulgarlar'dır.
6.
Dünyanın en uzun destanı olan “............” Kırgızlara aittir. Boşluğu doldur.
Doğru Cevap: "A" Manas Destanı
Soru Açıklaması
Dünyanın en uzun destanı olan “Manas Destanı” Kırgızlara aittir.
7.
Bizans’a ilk elçi ...... göndermiştir. Boşluğu doldur.
Doğru Cevap: "B" Akhunlar
Soru Açıklaması
Bizans’a ilk elçi Akhunlar göndermiştir.
8.
Kodeks Kumanikus adında sözlük hazırlayan devlet hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kıpçaklar
Soru Açıklaması
9.
Dede Korkut hikayelerine konu olmuştur. Oğuzlarla mücadeleleri anlatılır. Aşağıdakilerden hangisidir?

 
Doğru Cevap: "D" Kıpçaklar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Konu notlarına gitmek için:

İslamiyet Öncesi Diğer Türk Devletleri