logo
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
1.
Tarihte "Türk" kelimesi ilk defa hangi kaynaklarda karşımıza çıkar?
Doğru Cevap: "C" Çin
Soru Açıklaması
Tarihte Türk kelimesi ilk defa Çin kaynaklarında karşımıza çıkar.
2.
Türk kelimesini Kaşgarlı Mahmut “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde nasıl tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Olgunluk Çağı
Soru Açıklaması
Türk denince aklımıza “Töreli, Nizam, Kanun Sahibi, Türeyen, Üreyen” anlamında bir çok kelime gelmektedir.

Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı” yine Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır.

Diğer şıklarda doğrudur. Fakat soruyu dikkatle okursak sadece Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde ne olarak tanımlandığı sorulmuştur.
3.
Orta Asya’daki en gelişmiş kültür bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "E" Anav
Soru Açıklaması
Anav: Orta Asya’daki en gelişmiş kültür bölgesidir.Günümüzde Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.
4.
Türklerin en eski kültür bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "B" Afenesyova
Soru Açıklaması
Afenesyova: Türk kültür bölgesidir. Türklere ait araç-gereçler bulunmuştur. Altay Sayan dağlarının kuzey batısında yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.
5.
Orta Asya'daki en gelişmiş kültür merkezi neresidir?
Doğru Cevap: "A" Tagar
Soru Açıklaması
Tagar: Abakan bölgesindedir. En gelişmiş kültürdür.
6.
Orta Asy'da en geniş alana yayılan kültür bölgesi neresidir?
Doğru Cevap: "C" Andronova
Soru Açıklaması
Andronova: Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda Ural Dağları’na kadar uzanan bölgede en geniş yayılma alanına sahip kültürdür.
7.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin "Ekonomik ve Sosyal Nedenleri" arasında sayılamaz?
Doğru Cevap: "E" Yeni yurtlar edinme düşüncesi
Soru Açıklaması
Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Nedenleri  

 • Kuraklık,

 • Hayvan hastalıkları,

 • Nüfusun aşırı artması ve buna bağlı olarak hayvan sayısının azalması,

 • Ekonomik faktörler,

8.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin siyasi nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri
Soru Açıklaması
Göçlerin Siyasal Nedenleri  

 • Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri,

 • Yeni yurtlar edinme düşüncesi (Cihan hakimiyeti)

 • Çin, Moğol baskıları olarak sıralayabiliriz.

9.
Aşağıdakilerden hangisi göçlerin sonuçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni yurtlar edinme düşüncesi
Soru Açıklaması
Türkler Orta Asya’dan Çin bölgesi, Afganistan, Sibirya, İran, Anadolu, Avrupa, Kuzey Suriye, Mısır gibi bölgelere göç etmiştir. Atalarımız göç ettiği bölgelerde devlet kurmuş mudur? Kültürünü yaymış mıdır? Göç edilen bölgedeki kültür bizi etkilemiş midir? Yapılan göçler ister istemez etkileşime sebep olacaktır. Türk tarihini araştırmak zordur. Çünkü tarih boyunca farklı bölgelerde yaşamışız. Bundan dolayı araştırma yapmak oldukça zordur. Örneğin Oğuzlar sadece Orta Asya’da değil Avrupa’da Anadolu’da farklı bölgeler de yaşamışlar. Göç edilen yerlerde devletler kurmuşuz. Bu da teşkilatçı yapımızdan kaynaklanır.

D şıkkı Göçlerin siyasal nedenlerindendir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Türk denince aklımıza “Töreli, Nizam, Kanun Sahibi, Türeyen, Üreyen” anlamında bir çok kelime gelmektedir. Tarihte Türk kelimesi ilk defa Çin kaynaklarında karşımıza çıkar.

Uygur metinlerinde “güç, kuvvet”, Kaşgarlı Mahmut’un “Divan-ı Lügati’t Türk” adlı eserinde “olgunluk çağı” yine Çin kaynaklarında “miğfer” anlamında kullanılmıştır. Ziya Gökalp ise “türeli, kanun nizam sahibi” anlamına geldiğini söyler. Türk kelimesini ilk defa siyasi ad olarak Göktürkler(Köktürkler) kullandılar.

Orta Asya kültürlerinden bahsedelim. Orta Asya’da bir çok kültür vardır. Bunları açıklayalım:

 • Anav: Orta Asya’daki en gelişmiş kültür bölgesidir.Günümüzde Batı Türkistan’da Aşkabat yakınlarında yapılan kazılarda ortaya çıkarılmıştır.

 • Afenesyova: Türk kültür bölgesidir. Türklere ait araç-gereçler bulunmuştur. Altay Sayan dağlarının kuzey batısında yapılan kazılarda ortaya çıkmıştır.

 • Andronova: Hazar Denizi’nin kuzey doğusunda Ural Dağları’na kadar uzanan bölgede en geniş yayılma alanına sahip kültürdür.

 • Karasuk: Yenisey Irmağı’nın bir kolu olarak Karasuk Nehri kenarında oluşmuştur.

 • Tagar: Abakan bölgesindedir. En gelişmiş kültürdür.


 Göçlerin Ekonomik ve Sosyal Nedenleri  

 • Kuraklık,

 • Hayvan hastalıkları,

 • Nüfusun aşırı artması ve buna bağlı olarak hayvan sayısının azalması,

 • Ekonomik faktörler,


 Göçlerin Siyasal Nedenleri  

 • Boyların kendi aralarındaki mücadeleleri,

 • Yeni yurtlar edinme düşüncesi (Cihan hakimiyeti)

 • Çin, Moğol baskıları olarak sıralayabiliriz.