İzmir İktisat Kongresi ve Alınan Kararlar | Türkiye Ekonomisi | DersinÖzü

İzmir İktisat Kongresi ve Alınan Kararlar

DersinÖzü
Nisan 20, 2017
Türkiye Cumhuriyetinin İlk Cumhurbaşkanı

Türkiye İktisat Kongresi: İzmir – 1923

Burada kurtuluş savaşından sonra ekonominin alacağı biçim ve yön temel nitelikleriyle belirlendi.

Bu kongrenin toplanmasının başlıca 2 amacı vardı:

1-) Tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesiminin sorun ve isteklerini belirlemek ve bu kesimlerin siyasal kesim ile bütünleşmesini sağlamak.

2-) Yabancı sermaye kesimine ekonominin gelecekte alacağı biçimi açıklamak.

Yeni kurulan bu ülkenin ekonomisinde ulusalcılık esas alır. Kongrede verilen kararlarda geleceğin ekonomisinde tek öğe Türk almaktaydı.

Kongrenin tesbit ve kabul ettiği  maddeleri şöyle sıralayabiliriz;

 • Türk ulusunun bağımsızlığı, egemenliği, meclis ve hükümetine bağlılığı vurgulanmakta.
 • Yabancı sermayeye yasalara uyduğu sürece karşı olmadığı.
 • Aracı ve tekellere karşı olduğu
 • Farklı sınıf ve mesleklerde bulunanların birbirine sevgi ile bağlı oldukları
 • Türklerin çok çalıştığı, kendi ürettiğini kullandığı, bilimsel ve teknik gelişmeleri benimsediği çalişkan ve dürüst olduğu.
 • Doğal kaynaklarını kendi çıkarları için kullanmak istediği
 • Nüfus artışından yana olduğu dile getirilmiştir.

Kongrenin Amacı: İç ve dış sermayeye güvence vermek istenmiştir.

Kongreye, tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinin temsilcileri katılmış, bu temsilciler bir kural olmaksızın rasgele sivil-asker bürokrat yazar vs den oluşmaktadır.

Bu kongreden önce İstanbul’da MİLLİ TÜRK TİCARET BİRLİĞİ kurulmuştur.

Birliğin ilkeleri:

 • Hükümetin de ortak olacağı Ticaret Ana Bankası kurulması
 • Kambiyo ve borsa işlerinin düzeltilmesi
 • Cuma günlerinin herkes için resmi tatil günü olması
 • Tekellerin kaldırılması
 • Ulaştırma ve haberleşme alanlarında ticari işlemlere kolaylık sağlanması
 • İktisat eğitimine önem verilmesi vs…

ve bu birlikte yabancı sermayenin ülke yasalarına bağımlı kalmak koşulu ile kabul edileceği kararı alınmıştır.

Grupların istekleri:

Çiftçi grubunun istekleri:

 • Aşarın ve tütün tekelinin kaldırılması.
 • Tarım kredi olanaklarının arttırılması
 • Güvenlik sorununun çözümlenmesi

Sanayi grubunun istekleri:

 • Sanayinin dış rekabetten korunması
 • Sanayi Teşviki yasasının yeniden düzenlenmesi
 • Sanayi bankasının kurulması
 • Girdilerin dış alımında vergi bağışıklıgı sağlanması

İşçi grubunun istekleri:

 • Günlük çalışma süresinin 8 saatle sınırlandırılması
 • Sosyal hakların sağlanması
 • 1 Mayısın işçi bayramı olması

!!!! Ücretlere ve çalışma koşullarına yönelik istemleri tüccar ve sanayici gruplar benimsemediler!!!

Sonuç olarak: İktisat kongresinde, özel girişimciliğin canlandırılması bunun içinde kredi olanaklarının ve eğitim, ulaştırma, gibi altyapının hükümetçe sağlanması, gerekli yasal düzenlemelerin yapılması öngörülmekteydi.

Konu ile ilgili yorumlarınızı alttaki yorum bölümünden yapabilirsiniz.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum