Kök Hücreler | Tıbbi Biyoloji | DersinÖzü

Kök Hücreler

DersinÖzü
Nisan 18, 2017

KÖK HÜCRELER

 • Kök hücreleri çok hücreli organizmalarda bulunan özelleşmemiş, yani farklılaşmamış hücrelerdir.
 • Özelleşmiş hücre belli bir işlevi ve buna özgü yapısı olan hücreyi temsil eder.
 • Kök hücreleri ise bölünebilen ve bölündüğü zaman kök hücre ve/veya özelleşmiş hücre meydana getirebilen hücrelerdir.
 • Bu hücreler devamlı kendini yenileyebilir. Bölünüp, kendi benzerlerini meydana getirebilirler.

TOTİPOTENT; tüm hücrelere farklılaşma potansiyeli demektir.

PLURİPOTENT; birçok hücreye dönüşme potansiyelini ifade eder. Totipotent’e göre daha az değişimlidir.

MULTİPOTENT; ancak belirli hücrelere farklılaşabilme kapasitesidir.

 • Blastosit’te kök hücreleri ve trofoblast hücreleri olmak üzere iki tür kök hücre bulunur. Her iki hücre de pluripotent’tir. Blastositler fetüse, trofoblastlar ise plesantaya farklılaşır.
 • Yeni doğanda ki kök hücreler artık multipotent’tir.
 • Blastosit aşamasında blastositler izole edilir; laboratuvarda, kültür ortamında çoğaltılır.
 • Embriyonik kök hücre yerine yetişkin kök hücreleri de kullanılmaktadır; bunun için en çok kullanılan hücreler kemik iliği kök hücreleri, periferal çevresel kan kök hücreleri ve göbek kordon kanı kök hücreleridir.
 • Hücrede bulunan DNA, RNA ve protein gibi birçok makromolekül, yapı taşlarından kendi kendilerine bir kalıp ya da enzim olmaksızın organize olurlar.
 • Tüm hücreler besin maddeleri ve atık maddelerin geçmek zorunda olduğu seçici bir plazma membranı ile çevrilmiştir.
 • Canlılığın sürdürülmesi ve devamlılığı için dengeden uzaklık gereklidir; çünkü yaşam dengeye ulaşmak için verilen mücadeledir.
 • DNA; Canlılık için gerekli olan ve nesilden nesile aktarılan bilgi bütün hücrelerde aynı lineer kimyasal kod şeklinde saklanmıştır.
 • Canlıların kendi içinde ve dışında birbirleri ile iletişim kurmaları canlılığın, bir anlamda ayakta kalmanın, en belirleyici şartlarından biridir.
 • Reseptör sinyal işbirliği ile çalışan mekanizmalar, aynı zamanda hücrelerin çevrelerine uyum göstermelerine olanak tanır.
 • Bunu gerçekleştirmek için besin maddeleri, büyüme faktörleri, hormonlar, nörotransmitterler (sinir ileticileri) ve toksinler gibi zengin reseptör kaynakları vardır. Bu reseptörlerin uyarılması ile sinyal üreten (transducing) mekanizmalar devreye girerler.
 • Moleküler feedback (geribesleme) mekanizmaları moleküler birliktelik (composition), büyüme ve farklılaşmayı kontrol eder.
 • Moleküler geri besleme tüm bu süreçleri düzenler ve böylece hücredeki molekül seviyeleri kontrol altına alınır.
 • Hücrede hareket diffüzyon, pompalar ve motor proteinler ile sağlanır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum