Krizin Oluşması ve Oluşum Süreçleri | DersinÖzü

Krizin Oluşması ve Oluşum Süreçleri

DersinÖzü
Ekim 21, 2017

Krizin Oluşması

Kriz bir ekonomide aniden ortaya çıkan bir olgudur. Krizin önceden bilinmesi zordur. Fakat kriz meydana gelmeden önce bazı sinyaller verir. Alınan bu sinyallerin iyi gözlenip analiz edilmesi, görmezden gelinmemesi ve gerekli önlemlerin alınması ile krizin derinleşmesinin önüne geçilebilir. Krizin oluşum süreçlerini körlük, atalet, yanlış kararlar ve kriz olarak dörde ayırırız. [1]

Krizin Oluşum Süreçleri [2]

  1. Körlük: Kriz öncesi dönemde ekonomide herhangi bir problem yoktur. Ekonomiler iyi bir şekilde işlemektedir. Bundan dolayı firmalar, iyi giden ve bir sorun olmayan ekonomide harcamalarını artırırlar. Bu harcamalar bazen israfa neden olacak kadar fazladır. Fakat ekonominin iyi gitmesinden dolayı bu harcamalara göz yumulur. Bunun sonucunda iç ve dış çevrelerde beliren kriz sinyallerini algılamaları zorlaşır. Dolayısıyla firmaların bu sinyalleri algılayamamasının başlıca nedeni firmaların veya yöneticilerin kör olmasından kaynaklanmaktadır.
  2. Atalet: İç ve dış çevrelerde bir takım değişim ve gelişmeler meydana gelmektedir. Fakat firma yöneticileri, bu değişim ve gelişmelerin işletmeye yapacağı olumlu ve olumsuz etki ve sonuçların karşısında yani oluşacak bir krize karşı herhangi bir tedbir almamaktadırlar. Bunun nedeni ise, firma yöneticilerinin krizin geçici olduğunu ve uygulanan standart önlemlerle zamanla rayına oturacağını düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. Fakat kriz daha da derinleştikçe firma açısından işler kötüye gitmeye başlar.
  3. Yanlış Karar ve Faaliyetler: Krizin derinleşmeye başlaması firmalarda kişisel sezgilerin ve yorumların ön plana çıkmasına neden olur. Firmada herkes en iyi bildiği veya kendisinin uygun gördüğü işlere yönelir. Herkesin farklı öngörü ve yorumda bulunmasından dolayı işletme için uygun cevabın verilme olasılığını azaltır. Firma içi belirsizliklerin ortadan kaldırılması için gereken ortak bir strateji geliştirilmesi zorlaşır.
  4. Kriz: Kriz sinyallerinin alınmasından sonra firma yöneticileri krizin doğru yorumlanıp, değerlendirmemesi ve sağlıklı tepkiler vermemesi firmanın krize girmesi kaçınılmaz olur. Firmanın içinde bulunduğu krize karşı bir çözüm bulması veya krizi bir avantaja dönüştürmesi gerekir. Tüm bunların yapılamaması sonucunda işletme açısından krizin daha da derinleşmesi ve batması ile sonuçlanabilir.
[1] Mehmet Baysal, “Kaos Teoremi Ve Ekonomi: 2008 Kriz Değerlendirmesi”, (Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), 42-43.

[2] Hasan Tağraf, N. Talat Arslan, “Kriz Oluşum Süreci Ve Kriz Yönetiminde Proaktif Yaklaşım”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, c. 4, s. 1 (2003): 151-152.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum