Krizlere Yol Açan Faktörler | DersinÖzü

Krizlere Yol Açan Faktörler

DersinÖzü
Kasım 5, 2017

Krizlere Yol Açan Faktörler

Mishkin’e göre finansal piyasalarda ortaya çıkan finansal krizlerin dört temel nedeni vardır. Bu dört neden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler için geçerlidir. Bunlar:[1]

  1. Faiz oranlarında meydana gelen yükselmeler,
  2. Belirsizliklerde artış,
  3. Banka veya finansal sektör bilançolarının bozulması,
  4. Finans dışı sektörlerin bilançolarının bozulması.

Faiz oranlarında meydana gelen yükselmelerin sonucunda bankalar kredi miktarını azaltmaktadırlar. Dolayısıyla kredi tayınlaması gerçekleşir. Kredi tayınlamasının olması yatırımların azalmasına neden olur. Bu durumda finansal krizleri tetiklemektedir.

Belirsizliklerde meydana gelen artış finansal krizlere neden olur. Belirsiz bir ortamda bankaların iyi ve kötü borç alanları ayırt etmesi zorlaşır. Bundan dolayı bankalar daha az borç verme eğiliminde olurlar. Finansal veya finans dışı piyasaların başarısızlığı, devlet politikalarındaki gelecek kaygısı veya borsadaki çöküş nedeniyle yaşanan belirsizlik krizlerin yaşanmasına neden olur.

Bankalar bir ekonomide fonların diğer kişi ve kurumlara aktarılmasında önemli rol oynarlar. Kredilerin etkin bir şekilde kullanılarak yatırımlara dönüştürülmesi bir ekonomi için oldukça önemlidir. Eğer bankalar daha az kredi vermeye başlarsa ekonomide bir daralma yaşanır. Yani yatırımlar yapılamayacak dolayısıyla ekonomik büyüme sağlanamayacaktır. Bankaların bilançolarındaki kötüleşmenin çok kötü olması bankaların çökmesine neden olur. Bu durumda zincir etkisi yaratarak diğer bankaları da etkiler.

Finans dışı sektörlerde bilançoların kötüleşmesi de krizlere neden olur. Borsada yaşanan çöküşle hisse senedi fiyatlarında düşüş meydana gelir. Bu düşüle birlikte firmaların net değeri de düşer. Bu durumda ters seçim ve ahlaki riski artırır. Dolayısıyla bankalar bu firmalara daha az borç verirler. Böylece firmalar istedikleri fonları piyasada bulamaz küçülmeye giderler.

[1] Bilal Zafer Berikol, “Yeni Ekonominin Finansal Krizler Üzerine Etkileri: Türkiye Kasım 2000 – Şubat 2001 Krizleri”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, c. 12, s. 2 (2008), 9-11.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum