Lökosit Hareketleri - TUS Patoloji | DersinÖzü

Lökosit Hareketleri

DersinÖzü
Kasım 1, 2017

Lökosit Hareketleri

Lökositler inflamasyon bölgesine doğru hareket ederken sırayla beş farklı işlemi yerine getirmek zorundadır.

1-Marijinasyon ve Yuvarlanma

Lökosit hareketi diğer bir adıyla lökosit göçünün ilk aşaması marijinasyon ve yuvarlanmadır. Geçirgenliğin artması sebebiyle dışarı kan plazmasında kaçış olur. Bu durumu takiben kan akımında yavaşlama görülür. Bu durumdan yararlanan lökositler santral pozisyonlarını terk ederek periferlere doğru ilerleme yapar. Bu lökositlerin  perifere doğru kaçmasına marjinasyon adı verilir. Perifere doğru kaçan lökositler endotel yüzeyinde hareket etmeye, yuvarlanmaya başlar. Bu yuvarlanma durumuna da yuvarlanma adı verilir. Yuvarlanma, lökosit ve damar endotelinde yer alan yüzey moleküllerinin etkileşimi sebebiyle meydana gelir.

2- Adezyon ve Göç

Lökosit hareketinini ikinci aşaması ise sırayla adezyon ve göçtür. Lökositler yuvarlanma aşaması sırasında damarların çeperlerine iyice yapışır. Bu yapışma aşamasına adezyon diyoruz. Adezyonun ardından diapedez yolunu kulllanarak damardan dışarı doğru kaçmaya başlarlar. Bu dışarı kaçma sırasında endotelyal ve lökositik yüzey moleküllerini kullanırlar.

Lökositlerin damardan dışarı çıkması özellikle venüllerde ve pulmoner kapillerlerde daha sık görülür.

3- Kemotaksis ve Aktivasyon

Damardan dışarı çıkmayı başaran lökositilerin hasar bölgesine ilerlemesi gerekiyor. Bu ilerleme kimyasal ajanlar ile gerçekleşir. Damardan çıkmayı başaran lökositler kemotaktik maddeler yardımıyla hasarlı bölgeye ilerler. Lökositlerin bu ilerlemesi psödopod adı verilen küçük ayaklar yardımıyla olur.

4- Fagositoz ve Degranülasyon

Fagositoz işlemi sırayla 3 farklı basamaktan meydana gelir. İlk adım fagosite edilecek partikülün tanınması işlemi olan opsonizasyondur. Opsonizasyonun ardından lökositler partiküle dokunur. Lökositlerin partiküle tutunması aşamasında psödopod adı verilen ayakçıklar görev alır. Lökositler fagosite edilecek partikülü tanıyıp tutunmasının ardından vakuol yardımıyla partikülü sarar ve partikülü yutma işlemine geçer. Oluşan vakuoller yutma işleminin ardından hücre içerisinde lizozomla birleşir. Fagositozun son basamağı ise partikülün öldürülmesi ve sindirilmesi işlemidir. Lizozomal granüller içerisini fagolizozoma boşaltarak partikülün sindirilmesini sağlar.

5-Öldürme ve Parçalama

Partiküllerin ölmesini sağlayan en önemli lizozomal ajan serbest oksijen radikalleridir. Serbest oksijen radikalleri NAPDH’ları oksitleyerek süperoksidlere dönüşür. Süperoksidler daha sonrasında hidrojen peroksidaza dönüşerek sindirime ve partikülün parçalanması işlemine başlar. Tüm bu reaktif oksijen ajanları fagolizozom içerisinde meydana gelir. Son olarak süperoksidler katalaz enzimi yardımıyla su ve oksiyene parçalanır. Öldürülen mikroorganizmalar asit hidrolaz yardımıyla moleküllerine kadar parçalanır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum