Marksist İktisat Teorisi | DersinÖzü

Marksist İktisat Teorisi

DersinÖzü
Mart 17, 2018

İngiliz politik iktisatçılardan özellikle Smith ve Ricardo’dan etkilenmiştir. Kapitalizme kadar bir iktisat politikası yoktur, kapitalizmi anlamaya yönelik bir iktisat teorisi oluşturuldu.

  • Değer/ Ücret Teorisi
  • Artık Değer Teorisi

Bir malın 2 değeri vardır:

  • Kullanım değeri ve
  • Değişim değeri.

Marks için önemli olan değişim değeridir. Ancak İngiliz Politik iktisatçılarına göre bunların ikisi de aynı öneme sahiptir. Her hangi bir kullanım değeri olan mal değişime konu olabilir. Marks bu konuda Ricardo’dan alıntı yapar: Her malı emek üretmiştir. Dolayısıyla emeğin değeri, malın değerini de belirler. Malın değişim değeri onu üreten emekle ölçülür. Her malın üretiminde bir doğrudan emek bir de dolaylı emek vardır. İşte, doğrudan ve dolaylı emeklerin toplamı soyut emeği verir.

Dolaylı Emek = c (sabit sermaye)

Doğrudan Emek = v (değişir sermaye)

πi = ci + vi

 Her hangi bir malın değeri sabit sermaye ve değişir sermayenin toplamıdır. Her hangi bir malın değeri onun üretiminde kullanılan ortalama toplumsal soyut emek zamanla ölçülür. Her toplumun mevcut üretim teknolojisi bir malı üretmek için belli bir zamanı gerektirir. Her toplumun kendine özgü üretim zamanı farklıdır. Ortalama emek ise vasıflı veya vasıfsız olmak üzere ikiye ayrılır. Vasıf arttıkça üretimin süreci kısalır. Örneğin vasıfsız işçinin 8 saatte ürettiği bir ürünü vasıflı işçi 2 saatte üretiyorsa ortalama süre 5 saattir. Dolayısıyla her ülke için ortalama emek zaman önemlidir.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum