Marksizm ve Diyalektik Materyalizm | DersinÖzü

Marksizm ve Diyalektik Materyalizm

DersinÖzü
Ağustos 3, 2017

Marksizm’in Diğerlerinden Farkı: Belli sorunlara tek tek yanıtlar aramak kapitalizmin bir boyutunu eleştirmek yerine bütüncül bir model sunmasıdır. Marksizm’in 3 boyutu vardır:

  • Felsefi
  • Tarihi ve
  • Ekonomik

Marksizm hem dünyayı, geçmişi ve geleceği anlamaya yöneliktir hem de kapitalizmi eleştirmeye yöneliktir. Bütün dünyayı açıklamaya çalışması, bütüncül ve çok boyutlu oluşu Marksizm’in holistik bir model olduğunu ortaya koyar.

Marksizm dinamik bir modeldir. Geçmişteki tüm toplumları anlamaya çalışan, tarihselci bir model sunar. Tarihe bakarak gelecek hakkında bilgi vermeye çalışır. Kehanete giden bir model oluşu eleştirilmiştir. Soyuttan somuta doğru giden bir yöntemdir. Felsefi boyut 3 ayrı kaynaktan etkilenmiştir :

  • Alman Felsefecilerindena
  • İngiliz politik iktisatçılarından
  • Fransız sosyologlarından

Smith ve Ricardo klasik iktisadın temellerini kurduğu gibi Marks’ı da çok etkilemiştir. Marks’ın felsefesinin adı diyalektik materyalizm veya maddeci diyalektik olarak bilinir. Diyalektiğin asıl formülünü Hegel oluşturmuştur. 

Bu modeli ilk eleştiren “Feuerbach” olmuştur. Hegeli materyalize eden Marks’tan önce Feuerbach olmuştur.

Marksın düşüncesi diyalektiktir. Tez-Antitez-Sentez. Her olay başka bir olayın parçasıdır. Ve bunlar bir bütünü meydana getirirler. Her şey çatışma içindedir ve hepsinin pozitif yada negatif boyutu vardır. Her hareketin bir geçmişi ve bir geleceği vardır. Dünya ve koşullar değişime açıktır, hiçbir şey mutlak değildir. Her nicel değişme beraberinde bir de nitel değişme getirir. Marks bu yaklaşımı tarih teorisine de uyguladı.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum