Marksizm ve Tarihsel Maddecilik | DersinÖzü

Marksizm ve Tarihsel Maddecilik

DersinÖzü
Ağustos 3, 2017

Marksizm dinamik, geçmişi ve geleceği anlamaya yönelik bir tarihsel model sunar. bir anlamda tarihin ekonomik yorumunu yapmıştır. Diyalektik düşünceyi tarihe uygulamıştır. Temel tezi ise; şu ana kadar dünya üzerinde yaşamış toplumların tarihi tamamen sınıfsal çatışmalarla doludur. İnsanlar bugüne kadar çeşitli üretim tarzları yaratmışlardır. Her bir üretim tarzının 2 ayağı vardır:

  • Üretim araçları : İnsan-Nesne ilişkisidir. (Üretim güçleri)
  • Mülkiyet ilişkileri : İnsan-İnsan ilişkisidir.

Bu 2 ayak birbirini sürekli etkiler. Bunlar çelişmediği sürece üretim tarzı devam eder. Yel değirmeni, feodal toplumun üretim gücüdür. Buhar makinası kapitalist toplumun üretim gücüdür. Bugünkü toplumun başat üretim gücünü ise bilgisayarlar oluşturur. Asya tipi üretim tarzında ise başat güç kağnı ve sabandır. Her bir üretim tarzı sözünü ettiğimiz üretim ilişkileri ve üretim gücüyle ekonomik alt yapıyı oluşturur. Ayrıca her üretim tarzı kendi üst yapı kurumlarını da oluşturur.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum