Marx Üretim Tarzları Teorisi | DersinÖzü

Marx Üretim Tarzları Teorisi

DersinÖzü
Ağustos 6, 2017
  1. İlkel Toplum : Sınıfsız, komünal bir toplumdur. Henüz üretimin olmadığı, insanların avcılık, toplayıcılıkla geçindiği bir toplumdur.
  2. Köleci Toplum : Üretimin başladığı görülür. Sınıflı bir toplum oluşmuştur. Çelişen sınıflar köle ve efendisidir. Köle ürettiğinin fazlasını efendisine verir.
  3. Feodal Toplum : Çatışan sınıflar serfler ve senyörlerdir. Serf çalışır, yaşamını sürdürecek kadar olan kısmını alır, gerisini ayni olarak senyöre bırakır.
  4. Asya Tipi Üretim Tarzı : Avrupa dışı bir üretim tarzıdır. Mısır, Çin, Hindistan, Osmanlı gibi ülkelerdeki üretim tarzıdır. Çatışan sınıflar reaya ve devlettir. Artık değer vergiler yoluyla bir sınıftan diğerine aktarılır.
  5. Kapitalist Toplum : Çatışan sınıflar işçi ve sanayici sınıflardır. Sanayiciler, sermayeder, proleter burjuvazi olarak da tanımlanabilir. Kapitalist toplum kadar bir iktisat teorisi yoktur. bu toplumda işçi özgürdür. İnsan sadece emek gücünü satmaktadır. İşçinin sanayiciyle yaptığı kontratta sanayici işçiyi nasıl olmuşta sömürmüş? İşte bu noktadan sonra bir iktisat teorisine ihtiyaç duyulmuştur. Her üretim tarzında üretim araçlarının mülkiyetine sahip olan sınıf, üretimi gerçekleştiren sınıftan her hangi bir şekilde üretim artığını toplar. Buna tarihin diyalektik yorumu denir.
  6. Sosyalist Sınıf : Bir geçiş dönemidir. Proleterya geçici olarak üretim araçlarına sahip olacaktır. Çatışan sınıflar yoktur.
  7. Komünist Toplum : En ideal toplumdur. Sınıf çatışması yoktur.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum