Marx’a Getirilen Eleştiriler | DersinÖzü

Marx’a Getirilen Eleştiriler

DersinÖzü
Mart 20, 2018

1929 krizinde Marksın dedikleri büyük ölçüde gerçekleşmiş. Marksa göre kapitalizm bu krizle birlikte yıkılacak sosyalizm ortaya çıkacaktır. Ancak Kapitalizm yıkılmamış, çok değişmiş, kompleks bir hal almıştır. İşçi-işveren gerilimi azalmıştır. Dolayısıyla Marksın çöküşle ilgili senaryoları gerçek olmamış. İşte ilk eleştiri öngörülerin tutmayışına yöneliktir.

Bu kadar holistik olan bir şey bilimsel olmaktan uzaktır. Çünkü bilimsel düşünen insanlar hep bir tolerans kuşku payı bırakmalıdır. Tarihselciliğe de eleştiri getirilmiştir. Bütün bir tarihi incelemiş. Bu kadar mutlak bir yapı insanları yanlışlığa götürür. Yanlışlanamazlık eleştirilmiş. Tüm bunlar liberal kanattan getirilen eleştirilerdir. Sol kanattan ise şöyle bir eleştiri gelmiş : Marks tarihi tamamen sınıf çatışmasına dayalıdır. Ancak dünya bu kadar basite indirgenemez. Cinsiyete, ırka dayalı ayrımlar, az gelişmiş çok gelişmiş ayrımı da mevcuttur.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum