Müşteri İlişkileri Kavramı, Özellikleri ve Yönetimi | DersinÖzü

Müşteri İlişkileri Kavramı, Özellikleri ve Yönetimi

DersinÖzü
Nisan 27, 2017

Müşteri İlişkileri Kavramı, Özellikleri ve Yönetimi

DELL ÖRNEĞİ

Müşteri ilişkileri yönetimini sanal ortamı kullandırarak yaygınlaştırmaya çalışan firmalardan biri Dell Computers’tür. Özellikle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına uygun bilgisayarların imalatı son derece yaygınlık göstermektedir. Bu amaçla bilgisayar şirketleri kişiselleştirmeyi yaygın biçimde kullanmakta. 1983 yılından beri, Dell Computers iki basit iş fikri temelinde yönetilmektedir. Bunlar: Bireysel müşterilere doğrudan satış ve bilgisayarların müşterinin siparişine göre imal edilmesidir. Bireysel müşteri kendi sistemini eşsiz veya benzersiz kılabilmekte ve bu sistemi firmadan doğrudan elde edebilmektedir.

Dell’in bu sisteminde bir problem olursa, kullanıcı, firmanın web sitesi ile doğrudan ilişki kurabilir ve müşteri sistem servisi numarasını kullanarak hizmetleri kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda kişiselleştirebilir. Bu kişiselleştirme hizmetleri aynı zamanda ilgili bilgileri ve uygun yazılım yüklemelerini de sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, bir çağrı merkezi de çok değişik düzeylerde teknik asistanlık hizmeti sunmaktadır. Eğer, birinci düzey teknisyen mevcut problemi çözemezse, müşteri problem konusunda çok daha uzmanlaşmış birine yöneltilmektedir.

Dell, ürün hatları yerine, eğitim, resmî kurum, küçük işletme, büyük işletme ve ev gibi müşteri segmentine (bölümü) göre organize olmuştur. Dell, bunun yanı sıra “Premier Dell. com” adlı siteyi de geliştirmiştir. Bu site satın alma, değer yönetimi ve ürün desteği gibi bütün bilgisayar sahiplik süreçlerini kapsamaktadır. Bu web sitesinin sayfaları sanal satın almayı, standart yönetimini, fiyat kotalarını ve sipariş yönetimini desteklemektedir.

Günümüzde perakendecilik sektöründe tüketici kavramı eskiye oranla çok daha farklı bir yere konumlandırılmış durumda. Bunun temel sebepleri arasında kullanılan teknolojiler ve artan iletişim kanalları ile bilgiye çok hızlı biçimde ulaşabilmenin yanı sıra, işletmelerin ve ürün sayısının artışı sonucu tüketimin artması ve tüketici koruma kurumlarının tüketici hakları konusunda söz sahibi haline dönüşmeleri ve son olarak da CRM sayılabilir. Ülkemizde büyük ölçekli perakende zincirlerinin sayısal olarak artması; sektördeki marka, ürün ve fiyat çeşitliliğinin yanı sıra rekabeti de beraberinde getirmiştir (Bozgeyik, 2005). Bu nedenlerden ve perakendeciliğin müşteri ilişkilerini ele almasının zorunluluğundan dolayı, perakendecilerin CRM’i en iyi biçimde değerlendirmesi gerekir.

Perakendecilik endüstrisinde yaşanan bu gibi gelişmeler nedeniyle, müşteri ve perakendeci arasındaki ilişki düzeyi perakendecinin aleyhine olabilecek bir şekilde değişime uğramış durumdadır. Günümüzde etkin bir perakendecilik uygulaması için, perakendecilerin işlemlerini yürütme biçimlerini gözden geçirmeleri ve müşteri ile ortaklarının ihtiyaçlarını tatmin ederek pazara yönelmeleri gerekir. Günümüzde, perakendeciliği etkileyen dört büyük değişim faktörü ön plana çıkmıştır. Bunlar: Artan rekabet, artan müşteri beklentileri, teknolojik gelişmeler ile politik ve yasal faktörlerdir. Rekabet; küreselleşme, birleşme, devralma ve pazar doygunluğundan kaynaklanmaktadır (Cox ve Brittain, 2000). Birleşme ve devralmalar pazardaki oyuncu sayısını azaltmış, pazar doygunluğu ise küçük perakendecilerin büyük rakipleri ile birleşmelerine zorlamış veya özel istek ve ihtiyaçlara yönelme şeklindeki niş pazarlar aramalarına veya bunu da gerçekleştiremiyorlarsa kapanmalarına yol açmaktadır.

Tüm bu gelişme ve nedenlerden dolayı, müşteri ile olan ilişkiler ve bu ilişkilerin yönetilmesi günümüzün rekabetçi ve zor dünyasında artan bir önem kazanmaktadır. Müşteri geçmişte olduğu gibi kendine sunulan mal veya hizmet ile yetinmemektedir. Gelişen internet teknolojileri sayesinde müşteri bulunduğu yerde bilgiye kolaylıkla ulaşabilmekte, bu da mal veya hizmet arz edenleri daha da sıkıntıya sokmaktadır. Zira müşterinin ulaşabileceği sunum sayısı çok miktarda artmıştır. Eski dönemlerdeki “kaliteli olduğu sürece müşteriye ne sunarsan onu alır”, yaklaşımı günümüz koşullarında yeterli değildir. Çünkü kaliteli üretim koşullarına pek çok işletme zaten erişmiş durumda (Bozgeyik, 2005). O halde işletme büyüklüğü ne olursa olsun her perakendecinin CRM’den çıkaracağı dersler bulunmaktadır.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum