Rusya Ekonomisi ve Sosyalizm | DersinÖzü

Rusya Ekonomisi ve Sosyalizm

DersinÖzü
Temmuz 22, 2017

Rusya 1991 yılına kadar SSCB idi. 70 yılı aşkın bir sosyalist deneyimin ardından yepyeni bir ülke doğdu. Yıkımdan önce 193 milyon nüfusluydu ve Amerika’nın 2,5 katı kadar fazla büyüklükte toprağı vardı. 128 etnik grubu içinde barındırıyordu. Halkın %70i Rus geri kalanı Türk, Ukraynalı, Baltık, İranlı, Kafkaslı. Devletin dini olmadığı gibi insanlarında dini törpülendi. Nüfusun çoğu Ortodokslardan ya da ateistlerden oluşuyordu.

1917 Ekim Devrimi öncesinde Rusya, tıpkı Osmanlı gibi bir tarım imparatorluğuydu. Osmanlı’dan farklı olarak Çar Deli Petro 1600lerden itibaren sanayileşme çabaları vermiştir. Ekim devrimi öncesinde düalist bir yapı söz konusudur. Militarizme dayalı endüstri ve tarım ekonomisi vardır. 1917’de çok radikal bir dönüşüm yaşandı ve Rusya 1. Dünya savaşı yıllarında sosyalist rejime geçti. 1917-1921 arası savaş komünizmi dönemi yaşandı. Bütün limanlar, bütün alanlar millileştirildi. Ancak üretim çok düşüktü. Bunun üzerine 1921-1928 New Economy Policy uygulandı.

Lenin Dönemi olarak bilinen bu dönemde kısmen özel mülkiyete dönüş olmuştur. Ilıman ve geçici bir dönemdir. Bu dönemde bir çok mülkiyet biçimi ortaya çıkmış : Küçük üreticilik, tarımda küçük mülk sahipleri ortaya çıktı. Yanında hiç işçi çalıştırmayan kesimdir. Küçük-orta üreticilik : Emek kiralayan ama yine küçük üreticiler. Kamuya ait şirketler : Bunlarında bir kısmının piyasası vardır; bir kısmının ise ancak kamudan kamuya piyasası vardır. Bu dönemde farklı fikirler de ortaya atıldı ancak bunlar taraf bulamadı.

Troçki : Tek ülkede devrim olmaz. Muhakkak süper endüstrileşme yaratmak gerekir ancak bunun uluslar arası alanda yapmalıyız.

Buharin : Daha liberal bir yaklaşım sunmuş. Rus köylüsü kendi kendini zenginleştirebilir. Yapacaksak sendikalaşalım diyor.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum