Sermaye Piyasasının Unsurları | DersinÖzü

Sermaye Piyasasının Unsurları

DersinÖzü
Kasım 1, 2017

Sermaye Piyasasının Unsurları

Sermaye piyasasının 5 unsuru vardır:

 1. Fon talep edenler,
 2. Fon arz edenler,
 3. Sermaye piyasası araçları,
 4. Tasarrufların yatırımlara dönüştürülmesine aracılık eden kuruluşlar ve
 5. Borsalar ile diğer yardımcı kuruluşlar.

Fon Talep Edenler

Ticari faaliyetinde bulunan işletmeler (tüzel kişiler) yatırım yapmak için ihtiyaç duyduğu kaynağı bulmak için sermaye piyasası aracı ihraç eden kesimdir.

Fon Arz Edenler

Elinde birikmiş tasarrufu bulunan ve bu tasarrufları değerlendirmek isteyen kesimdir. Bu kesim gerçek ve tüzel kişilerdir. Getiri beklentisi içerisindedir.

Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye piyasası araçları ihraççılar vasıtasıyla çıkarılarak satılması ve tasarruf sahipleri ile bu araçların alınması sermaye piyasasının fon arz ve talebini oluşturur. Bu araçların yatırımcılar tarafından alınması bir hukuki ilişkinin başlamasını sağlar. Bu hukuki ilişki ortaklık ve borç-alacak ilişkisidir.

Yardımcı Kuruluşlar

Yardımcı kuruluşlar sermaye piyasasının etkin bir şekilde işlemesi için önemlidir. Çünkü bu alanda uzmanlaşmış, ihraç edilen fonların hangi fiyat üzerinden satılacağı gibi önemli görevleri yerine getirirler. Yatırımcılar açısından ise hangi araçlara yatırım yapılmalı ne zaman yatırım yapılmalı gibi konularda yardımcı kuruluşlardan yardım alabilirler. Bunların yanında satıcı ve alıcılar arasında bir köprü görevi üstlenirler.

Yardımcı kuruluşlara örnek olarak:

 1. Aracı kurumlar,
 2. Yatırım fonları,
 3. Yatırım ortaklıkları,
 4. Takas ve saklama kuruluşları,
 5. Derecelendirme şirketleri,
 6. Bağımsız denetim şirketleri,
 7. Yatırım danışmanlığı ve portföy yönetim şirketleri.

Borsalar ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalar

Borsalar, hepimizin bildiği gibi borsada işlem gören menkul kıymetlerin, alım satımının belirlendiği ve belirli bir düzen içerisinde işlediği kurumdur. Kamu ve anonim şirket olarak kurulabilir. Borsa, likidite sağlama özelliğinin yanı sıra ekonominin göstergesi ve itibar sağlama fonksiyonudur. Ayrıca o ülkenin kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik durumu hakkında bilgi verir.

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum