Sigorta Kavramı, Sigorta Nedir? | DersinÖzü

Sigorta Kavramı, Sigorta Nedir?

DersinÖzü
Mart 7, 2018

 

Sigorta müessesesi, ekonomik ve sosyal yaşamın temel, vazgeçilmez unsurlarından biridir. Sigortanın gerek mikro, gerek makro düzeyde sağlamış olduğu faydalar, sigortacılık sektörünün, bir ülke ekonomisinin gelişiminde lokomotif rol üstlenmesine neden olmaktadır. Bir ülkede sigortacılık ne kadar yaygın ve üretken ise, o ülkenin gelişmişlik ve refah seviyesi de o kadar yüksektir. Sigortanın en önemli işlevi, kişilere ve kurumlara ekonomik ve sosyal hayatta güvence sağlamaktır. Sigortanın sağlamış olduğu diğer önemli işlevlerden biri de, sigortalılardan toplanan primlerle fon oluşturmak ve bu fonları çeşitli yatırım araçları ile ekonomiye kazandırmaktır. Bu nedenle, dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde sigorta ve reasürans şirketleri, sermaye piyasalarının en güçlü kurumsal yatırımcılarından biri olarak faaliyet göstermektedirler.

Bir Latin atasözü der ki: “Natura non fac it saltum (doğaya parende attıramazsınız)”. Hayatta öngörülemeyen, öngörülse bile önüne geçilemeyen olaylarla karşı karşıya kalmanız mümkündür. İşte, bu noktada insanların yardımına sigorta müessesesi koşmuştur. Sigorta, ekonomik ve sosyal yaşamın temel, vazgeçilmez unsurlarından biridir.

Sigorta, fertlerin hayatta bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarar ve masrafa sebep olan olayların ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için önceden tedbir alma ihtiyaçlarından doğmuştur. Gerçekten fertler birtakım tehlikelerle karşı karşıyadırlar: Evleri yanar, eşyaları çalınır, kendileri bir kazaya uğrarlar, hastalanırlar veya hayatlarında büyük masraflar yapmalarını gerektiren olaylar meydana gelebilir. İşte bu gibi durumlara karşı önceden tedbir alma ihtiyacı duyulmuştur… (Rayegan Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku I, 7. Bası, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2001, s. 1.)

Sigortanın ekonomik ve sosyal hayatta çok büyük önemi vardır. Fertler sigorta sayesinde geleceklerini emniyet altına alırlar ve böylece kötü tesadüflerle karşılaşınca sefalete düşerek topluma yük de olmazlar. Sigorta basiretli hareketin bir mükâfatıdır. Bugünkü kazancından bir kısmını ayırıp sigorta yaptıran kimse, yarın uğrayacağı her türlü zararını sigortadan karşılayabilir. Sigorta ancak bu ihtiyacı duyabilecek belirli bir kültür seviyesine sahip olan toplumlarda gelişebilir. Sigortanın yerleşebilmesi için fertlerin günlük ihtiyaçlarından para arttırabilecek bir ödeme gücüne erişmiş olmaları da şarttır.

 

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum