Sosyalizm: Marx Sonrası Tartışmalar | DersinÖzü

Sosyalizm: Marx Sonrası Tartışmalar

DersinÖzü
Temmuz 5, 2017

Avrupa’da sosyalizmi destekleyen genç bir kuşak vardır. Bunlar Lenin, Troçki, Kautsky, Luxemburg gibi. Tartışmalar:

  1. Emperyalizm teorileri üzerinde Lenin ve Luxemburg çalışmış. Emperyalizmin, kapitalizmin son aşaması olduğunu söylemişler. Az gelişmiş ülkelerle çok gelişmiş ülkeler arasındaki çelişme üzerinde durmuşlardır.
  2. Radikal ve Reformist tartışması.
  3. Anarşizm-Sendikalizm tartışması.
  4. Planlama ve hesaplama tartışması.
  5. Az gelişmişlik teorileri tartışması.
  6. Ricardocu Marksistler.
  7. 1970lerden sonra sol düşünce ekonomi boyutunu bıraktı ve felsefeye doğru kaydı.

Pratik boyuttaki tartışmalar:

  1. Maoizm : Mutlak eşitlikçi, tarım toplumu, desantralize bir sistem, tarımda komünal bir hayat var ama özel mülkiyeti de destekler 1979lara kadar bu sistem sürdü. 1979dan sonra piyasa sosyalizmine dönüştü ve Çini bugünkü yapısına getirdi.
  2. Titoizm : Yugoslavya’daki sistemdir. 1980lerde Tito ölünce Yugoslavya dağıldı. 1945-1980 arası Yugoslavya atılım yaptı.

Sosyalizmin bilime katkıları : 2 temel pozitif araç üretti. Leontief(input-output modeli) ve Kontorovitz(Lineer Programming).

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum