Toplumsal Yapılar Ve Tarihsel Dönüşümler | DersinÖzü

Toplumsal Yapılar Ve Tarihsel Dönüşümler

DersinÖzü
Ocak 21, 2017
 Dersin Kapsam ve Amacı: 

Günümüz toplumsal yapısı içinde çokça kullanılan kavramların – modern, global, evrensel, liberalizm, sekülerizm, ulus-devlet gibi – tarihsel ve bölgelere göre ortaya çıkışları, değişimleri, bunların öngördüğü yapıların tezatlıkları ve toplumlarda yarattığı sorunları birbiri ile ilişkili olarak eleştirici ve analitik bir yaklaşımla anlamak ve sorgulamak için gerekli alt yapının asgari düzeyde sağlanması. Örneğin, modern toplum ne zaman, nasıl ve neden oluştu, bu oluşumlar hangi süreçlerden geçti? Özellikle çok nedenselli modeller kullanarak, dört değik sürecin (siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel) belli noktalarda nasıl kesiştiğine bakılarak yapılan analiz ağırlıklı olması öngörülmektedir. Bu yönde bilginin sorgulanması, etkilerinin araştırılması ve etkin olarak yeniliklere nasıl biçim verileceğinin ortaya konulması bekleniyor.

 Dersin Öğrenim Çıktıları: 
  1. Öğrenciler toplumsal ve tarihsel süreçler hakkında bilgi sahibi olur.
  2. Öğrenciler içinde bulunduğumuz tarihi ve kültürü daha geniş bir perspektiften ve batı medeniyeti ile karşılaştırmalı olarak analiz ederek anlar.
  3. Öğrenciler tarihe çok daha derinlikli bir bakışla bakabilmeyi öğrenir.
  4. Öğrenciler akademik dili kullanmayı öğrenir.
  5. Öğrenciler tarihsel gelişimi diğer örneklerle karşılaştırarak öğrenir.
 Ders Konuları: 
Toplumsal Yapılar Tarihsel Dönüşümler
Modernleşme Öncesi Dönem
Ortaçağ Toplumunun Sosyal Yapısı
Orta Çağ Toplumunun Siyasi-Hukuki Yapısı
Orta Çağ Toplumunun Ekonomik Yapısı
Orta Çağ Toplumunun İnanç-Felsefi Yapısı
Rönesans Hareketleri
Reform Hareketleri
Modern Devletin Doğuşu
Aydınlanma Çağı
Fransız İhtilali
Sanayi Devrimi
İdeolojilerin Doğuşu
Osmanlı Klasik Dönem

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

ALES
18 Ekim 2017

Üye OlŞifremi Unuttum