logo
Türk İslam Devletleri
1.
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu .......’tur. Boşluğu doldur.
Doğru Cevap: "A" Karluk
Soru Açıklaması
İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluk’tur
2.
İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti ......’dır.
Doğru Cevap: "A" İtil Bulgarları
Soru Açıklaması
İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti İtil Bulgarları’dır.
3.
Orta Asya’da kabul eden ilk devlet ......’dır.
Doğru Cevap: "E" Karahanlılar
Soru Açıklaması
Orta Asya’da kabul eden ilk devlet ise Karahanlılar’dır.
4.
Karluk, Yağma, Çiğil ve Tufsil gibi Türk boyları bir araya gelerek bu devleti kurmuşlardır. Devletin resmi dili Türkçedir. Ulusçuluk politikası uygulamışlardır. Aşağıdakilerden hangi devleti tanımlar?
Doğru Cevap: "C" Karahanlılar
Soru Açıklaması
5.
Büyük Selçuklu Devleti ile yaptığı Serash, Nesa ve Dandanakan savaşları ile yıkılma sürecine girmiştir.
Doğru Cevap: "B" Gazneliler
Soru Açıklaması
6.
Mısır’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir.
Doğru Cevap: "D" Tolunoğulları
Soru Açıklaması
7.
Avrupalı Şovalyelere arma sistemini öğretmişlerdir.
Doğru Cevap: "D" Eyyübiler
Soru Açıklaması
8.
Kurucusu Kara Yülük Osman’dır. En önemli hükümdarı Uzun Hasan’dır.
Doğru Cevap: "A" Akkoyunlular
Soru Açıklaması
9.
Cihan Şah eşi Mümtaz Hatun adına Taç Mahalı yaptırmıştır. 1858’de İngiltere tarafından yıkıldı. Yeni Çağ’da kurulup Orta Çağ’da yıkılan bir devlettir.
Doğru Cevap: "D" Babürler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti

Özet için TIKLA