Virüslerin Sınıflandırılması, Morfolojisi ve Replikasyon | DersinÖzü

Virüslerin Sınıflandırılması, Morfolojisi ve Replikasyon

DersinÖzü
Nisan 27, 2017

Virüslerin Sınıflandırılması, Morfolojisi ve Replikasyon

 • Virüsler zorunlu hücre içi parazitlerdir.
 • En küçük enfeksiyöz (bulaşıcı) tipleridir.
 • Enfeksiyöz birimin tamamı viriyon olarak adlandırılır.
 • Genomları yalnızca tek bir çeşit nükleik asit içerir (DNA ya da RNA).
 • Nükleik asit kapsid (protein kılıf) içinde bulunur.
 • Nükleokapsid bir kılıfla (zarf,envelope) çevrili olabilir.
 • Manto proteinleri, nükleik asidi örterek sağlam kalmasını sağlayan ve yeni hücre temasında virüsün tutunmasını ve içeri girişini kolaylaştıran kapsidi oluşturmak üzere birleşir.
 • Virüslerin aile isimleri –viridae ekine sahiptir.
 • Cins isimleri –virus ekini taşır

HÜCRE YAPISI

Virüs simetrisi temel olarak 3 şekilde görülür; Kübik simetri, Sarmal (helikal) simetri, Karmaşık (complex) simetri

KÜBİK SİMETRİ

 • Hayvan virüslerinde gözlenen kübik simetri ikozahedral kalıba uyar.
 • İkozahedral simetrili çoğu virüs fiziksel olarak küresel görünümdedir.
 • İkozahedral kapsidler nükleik asitten bağımsız şekillenir.
 • Bazıları nükleik asidden yoksun boş partiküller olarak kalır.

SARMAL SİMETRİ

 • Sarmal simetrili hayvan virüslerinin bilinen tüm örnekleri RNA genomu içerir.
 • Boş sarmal partiküllerin oluşması mümkün değildir.

VİRÜSERİN PROTEİNLERİ

 • Virus genomunu nükleazlara karşı korur.
 • Başlıca amacı virüsün nükleik asidinin bir hücreden diğerine aktarılmasını kolaylaştırmaktır.
 • Yapısal simetri sağlarlar. Virüsün duyarlı hücreye tutunmasına destek olurlar.
 • Virüsün antijenik özelliklerini belirlerler.
 • Bazı virüsler viriyon içinde protein yapıda enzim taşırlar. Bunlar yapısal olmayan proteinlerdir.
 • Negatif polariteli RNA virüsleri ilk mRNA kopyalanması için RNA polimeraz taşır.
 • Retrovirüsler RNA’dan tersine DNA yapan revers transkriptaz enzimini taşır.

VİRÜS NÜKLEİK ASİTLERİ

 • DNA virüsleri çembersel ya da doğrusal olabilen tek molekül DNA genomuna sahiptir.
 • RNA tek doğrusal bir molekül veya gevşek şekilde birbirine bağlı çeşitli RNA segmentlerinden oluşabilir.
 • Pozitif polariteli RNA virüsleri, hücre içerisinde tek başına mRNA olarak işlev görebildiğinde soyutlanmış RNA’sı enfeksiyözdür.
 • Negatif polariteli RNA virüsleri, viriyon içinde taşıdıkları RNA polimeraz ile komplementer mRNA’ya dönüşerek enfeksiyöz hale gelir yani soyutlanmış olarak enfeksiyöz değildir.

VİRÜS LİPİD KILIFLARI

 • Lipid olgunlaşma sırasında nükleokapsidin hücresel membrandan tomurcuklanması sırasında kazanılır.
 • Kılıftan dışarı doğru uzantılar halinde glikozillenmiş virüs proteinleri bulunur.

VİRÜS GLİKOPROTEİNLERİ

 • Virüslerin kılıfları glikoproteinler içerir.
 • Kılıf hücre membranında kazanılırken, kılıf glikoproteinleri virüsler tarafından kodlanmaktadır.
 • Dış yüzeyde konumlanmalarından ötürü nötralizan antikorların hedefidirler.

VİRÜS REPLİKASYONU

 • Temel olarak 3 aşamadan oluşur: Hücreye tutunma ve giriş, Hücre içinde çoğalma, Hücreden çıkış.
 • Virüs, hücresel reseptörlerine genellikle glikoproteinleri ile tutunur (attachment)
 • Virüsler için reseptörlerin bulunması hücre tropizmi ve viral patogenezde önemli role sahiptir.
 • Bağlanma sonrasında virüs endositoz ya da füzyon yoluyla hızla hücre içine alınır (penetrasyon)
 • Penetrasyonla eş zamanlı olarak virüs nükleik asidi işlev görebilecek şekilde viriyonun dış yapısal bileşenlerinden fiziksel olarak ayrılır (soyulma)
 • Viral genom sitozolde ya da hücre çekirdeğinde kapsidinden sıyrılarak serbest kalır.
 • Böylece ilk aşama tamamlanır ve viral genomun replike olduğu ve genetik bilgisini eksprese ettiği ikinci aşamaya geçilir.
 • DNA virüsleri(Pox hariç) ile bazı Retro RNA virüsleri replikasyon ve transkripsiyon için hücre çekirdeğindeki proteinlere ve donanımlara gereksinim duyar.Bu nedenle hücre  çekirdeğinde replike olurlar.
 • Diğer yandan RNA virüslerinin çoğu sitozolde replike olur.
 • Replikasyon döngüsünün son aşaması sentezlenen viral proteinlerin ve çoğaltılan viral genomların bir araya tümleşesi (assembly) ile başlar.
 • Oluşan viral partiküller hücreyi patlatarak (kılıfsız virüsler) ya da hücre zarlarından tomurcuklanarak dış ortama salınır.(salınım)
 • Bazı virüslerde olgunlaşma; assembly ve salınım basamaklarında gerçekleşirken, bazılarında (retroviruslar) salınımdan sonra bile sürebilir.

Replikasyon basamakları

 • Virüsün konak hücreye tutunması (attachment)
 • Virüsün konak hücre içine alınması (penetrasyon)
 • Viral kapsidin soyulması (uncoating)
 • Viral ürünlerin biyosentezi
 • Viral ürünlerin biraraya toplanması ve virion oluşumu (assembly)
 • Olgunlaşma ve salınım

 

KPSS LISANS
22 Temmuz 2018

Üye OlŞifremi Unuttum